Quốc hội thảo luận 3 dự án luật
Ngày: 23.05.2019
Thứ năm, ngày 23/5/2019, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường; buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; buổi chiều, Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Tờ trình về dự án Luật Thư viện; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thư viện. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và dự án Luật Thư viện.

Trước đó, buổi chiều 22/5/2019, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) . Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Trong quá trình thảo luận đã có 19 đại biểu phát biểu. Đa số các ý kiến đại biểu tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau như: phạm vi điều chỉnh; cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan: Thi hành án hình sự,  Công an cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã , Tòa án trong thi hành án hình sự; thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù; quyền, nghĩa vụ của phạm nhân; tổ chức cho phạm nhân lao động; sử dụng kết quả lao động của phạm nhân; thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; tái hòa nhập cộng đồng; chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân; hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; chế độ giáo dục đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi; thi hành án tử hình; thi hành án treo; thi hành án phạt cải tạo không giam giữ… Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm các ý kiến của đại biểu Quốc hội, đặc biệt là về các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:42