Quốc hội thảo luận dự án Luận Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Ngày: 23.11.2017
Ngày 23.11, biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 438, bằng 89,21%; số ĐBQH tán thành 421, bằng 85,74%; số ĐBQH không tán thành 09, bằng 1,83%; số ĐBQH không biểu quyết 08, bằng 1,63%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng, các ĐBQH tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh và khái niệm; về các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; về hoạt động bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân,… Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Trước đó, chiều 22.11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt . Phát biểu về nội dung trên đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, thống nhất với đa số ý kiến ĐBQH đã phát biểu, rất cần thiết phải ban hành sớm luật này với nhiều lý do đã được các ĐB phân tích. Thời gian này chúng ta đã có đủ điều kiện về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và có cả một quá trình nghiên cứu về mô hình này. Nếu chúng ta không ban hành pháp luật kịp thời, có thể Việt Nam chúng ta sẽ mất đi một số cơ hội kêu gọi thu hút đầu tư trong và ngoài nước đối với nơi làm điểm chỉ đạo phát triển kinh tế như tờ trình của Chính phủ đã nêu, nhất là trong giai đoạn chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng, xây dựng đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt (HC-KTĐB) sẽ tạo ra điểm nhấn cho phát triển kinh tế Việt Nam, tạo chính sách mới, động lực mới vượt trội với bộ máy chính quyền gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong đó phát huy tối đa quyền, trách nhiệm của người đứng đầu. ĐB kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để luật này và các đề án thành lập đơn vị HC-KTĐB được thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Về nội dung trong dự thảo luật này, ĐB đồng tình với nội dung quy định luật này áp dụng đối với 3 đơn vị HC-KTĐB, đó là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). Những quy định này đúng với chủ trương chỉ đạo của Đảng trong chỉ đạo xây dựng đơn vị hành chính đặc biệt của nước ta. Với những nội dung này thì 3 đơn vị này là đại diện cho 3 khu vực Bắc - Trung - Nam của nước ta, làm điểm chỉ đạo phát triển đột phá về kinh tế của đất nước. Trên tinh thần chỉ đạo của trung ương, Kiên Giang đã có tư thế chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các bước, lấy ý kiến đồng thuận trong xã hội và cơ bản đã sẵn sàng thực hiện những bước kế tiếp.

Về phương án tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương tại đơn vị HC-KTĐB, nhiều ĐB băn khoăn đối với việc chọn phương án 1 nhưng qua nghiên cứu mặt được và mặt chưa được trong phương án này ĐB thống nhất chọn phương án 1. (Chính quyền địa phương đơn vị HC-KTĐB là thiết chế Trưởng Đơn vị HC-KTĐB cùng các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Trưởng Khu hành chính).

Về một số nội dung cụ thể tại Khoản 1 Điều 40, dự thảo luật có nêu là số lượng cấp phó đơn vị HC-KTĐB không quá 2. ĐB cho rằng cơ sở ấn định số lượng cấp phó đơn vị HC-KTĐB cần nghiên cứu thêm, vì tại 3 đơn vị này đều có quy mô, đặc điểm, đặc thù khác nhau. Bên cạnh đó, tại trang 12 của tờ trình Chính phủ dự thảo luật này có nội dung về thu hút, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao có nêu "gắn chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động với chính sách tiền lương, tự chủ, khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính". Như vậy, quy định của dự thảo luật về số lượng cấp phó đơn vị HC-KTĐB không đồng nhất với nội dung của tờ trình và chưa có chính sách vượt trội trong việc chủ động biên chế, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. ĐB đề nghị nên có cơ chế phân cấp mạnh hơn đối với Trưởng đơn vị HC-KTĐB về quyết định số lượng cấp phó theo yêu cầu nhiệm vụ,…

Nguyễn Dư
Số lần đọc:303