Quốc hội thảo luận dự án Luật Chăn nuôi
Ngày: 08.11.2018
Chiều (07-11), Quốc hội thảo luận dự án Luật Chăn nuôi. Phát biểu về nội dung trên đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, góp ý cho dự luật nêu trên một số nội dung sau:

Một là, tại Điều 12 quy định các hành vi bị cấm, ĐB đề nghị thêm một khoản cấm đó là cấm nhập khẩu vật nuôi có tác hại đến môi trường sản xuất, môi trường sống, để có cơ sở pháp lý quản lý chặt chẽ hơn những vật nuôi nguy hại.

Hai là, tại điểm d khoản 3 Điều 77 quy định trường hợp sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm và dịch bệnh phải tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất cung cấp tại nước xuất khẩu, trước khi nhập khẩu. ĐB băn khoăn về tính khả thi của quy định này, bởi nguồn lực và kinh phí của ta có đủ điều kiện để thực hiện hay không? Theo ĐB, nên quy định theo hướng nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi phải đáp ứng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát và cho phép về các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý lại nội dung này cho phù hợp.

Ba là, tại Điều 60 quy định xử lý tiếng ồn trong chăn nuôi, Khoản 1 quy định "tiếng ồn từ chăn nuôi bao gồm tiếng ồn phát ra từ vật nuôi, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi". Khoản 2 quy định "tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải xử lý tiếng ồn phát ra từ các hoạt động của chăn nuôi". ĐB hiểu quy định như thế này là người chăn nuôi phải xử lý cả tiếng phát ra từ vật nuôi và thiết bị sử dụng trong chăn nuôi nhưng trong chăn nuôi có một hoạt động dẫn dụ nuôi chim yến mà đây là loài chim trời, chúng bay trên không trung và phát ra tiếng kêu thì người dẫn dụ chim yến không thể nào xử lý hành vi này được mà chỉ xử lý thiết bị tạo ra âm thanh dẫn dụ. ĐB đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định cho phù hợp.

Bốn là, Điều 64 quy định về quản lý nuôi chim yến. Đề nghị chuyển khoản 1, khoản 2 Điều này về Điều 2 cho phù hợp hơn. Tại khoản 4 có quy định tổ chức cá nhân nuôi chim yến phải kê khai với UBND cấp huyện nơi có cơ sở nuôi chim yến các thông tin về: Tên chủ cơ sở nuôi chim yến; địa điểm, số điện thoại liên hệ của cơ sở; diện tích nhà yến; số lượng chim yến ước tính tại thời điểm kê khai. ĐB cho rằng, chim yến là loài chim trời, cơ sở kiểm đếm ước tính là khó khăn. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin này cho UBND huyện có ý nghĩa gì trong quản lý nhà nước thì chưa rõ ràng. Trong khi đó, tại khoản 13 Điều 12 dự thảo luật này cấm gian lận trong kê khai chăn nuôi. Như vậy, vô hình chung đẩy điều khó khăn cho người chăn nuôi. ĐB đề nghị bỏ điểm d khoản 4 Điều 64 của dự thảo luật.

Thứ năm, Điều 70 quy định đối xử nhân đạo với vật nuôi trong giết mổ. Đây là điều quy định thể hiện tính nhân đạo của con người đối với vật nuôi và cũng phù hợp với quy định trên thế giới trong đối xử với động vật. Tuy nhiên, khoản 3 điều này quy định là có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ. ĐB băn khoăn về tính khả thi bởi lực lượng kiểm tra của nhà nước đối với hoạt động này rất ít. Như vậy, dẫn đến không kiểm soát được việc sử dụng biện pháp gây ngất, từ đó dễ lạm dụng thuốc trong thực hiện biện pháp và dẫn đến chất lượng sản phẩm của vật nuôi sẽ không an toàn khi đưa ra sử dụng. Đề nghị có quy định về sử dụng thuốc gây ngất trước khi giết mổ là thuốc phải được phép sử dụng.

Vấn đề cuối cùng, Điều 79 quy định trách nhiệm của UBND các cấp. Điểm h khoản 1 điều này có nêu UBND tỉnh có trách nhiệm trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Điểm c khoản 2 điều này nêu UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý phát triển chăn nuôi tại địa phương, tiếp nhận kê khai nuôi chim yến, thống kê đánh giá và hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở chăn nuôi sau thiên, bệnh dịch. Hai khoản này bà hiểu cấp tỉnh đang làm chính sách, cấp huyện thực hiện chính sách. Ở đây chỉ quy định cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trong vùng không được phép chăn nuôi mà không quy định chính sách hỗ trợ cơ sở chăn nuôi sau khi bị bệnh dịch, thiên tai. Như vậy, cấp huyện dựa vào đâu để thực hiện. Đề nghị bổ sung điểm h khoản 1 là "UBND cấp tỉnh trình UBND cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở chăn nuôi sau thiên tai, bệnh dịch"./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:117