Quốc hội thảo luận dự án Luật Quản lý nợ công
Ngày: 03.11.2017
Sáng ngày 3-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra. Tiếp đó, nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đại biểu xem chiếu phim tài liệu liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Qua thảo luận, đa số đại biểu đồng tình với phạm vi điều chỉnh của Dự thảo luật theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công. Theo đó, chỉnh lý Khoản 3 Điều 1 Dự thảo luật, khẳng định rõ các khoản nợ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật cụ thể như: Nợ tự vay, tự trả của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN); nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhằm thực hiện chính sách tiền tệ; nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ hoàn thuế giá trị gia tăng và nợ cấp bù lãi suất đối với 2 Ngân hàng Chính sách xã hội; nợ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định về phạm vi nợ công theo thông lệ quốc tế, phạm vi nợ công bao gồm các khoản nợ mà Chính phủ, chính quyền địa phương là chủ thể vay và chịu trách nhiệm trả nợ trực tiếp từ ngân sách Nhà nước và các khoản nợ mà Chính phủ không phải là chủ thể đi vay nhưng có cam kết bảo lãnh, thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp chủ thể đi vay không có khả năng trả nợ. Bổ sung quy định chặt chẽ hơn để giám sát khoản nợ tự vay, tự trả của DNNN, tăng cường quản lý đối với các khoản vay không tính vào phạm vi nợ công. Các nội dung liên quan đến giám sát khoản nợ tự vay, tự trả của DNNN đã được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, không thuộc phạm vi của Luật này.

Ngoài các nội dung nêu trên, đại biểu góp ý liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật; giải thích từ ngữ; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước; giám sát quản lý, sử dụng nợ công; nguyên tắc quản lý nợ công; các hành vi bị cấm trong quản lý nợ công; thẩm định tài chính; chi phí quản lý cho vay lại, dự phòng rủi ro cho vay lại; nguyên tắc vay của chính quyền địa phương; quản lý rủi ro đối với nợ công... Dự án này dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 23-11 của kỳ họp này.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:210