Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự
Ngày: 24.05.2017
Sáng ngày 24.5, Quốc hội làm việc ở hội trường thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự (BLHS). Trước phiên thảo luận, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (ảnh) trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật nêu trên.

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật được thực hiện trên các quan điểm đã được Quốc hội thống nhất. Việc sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi những chính sách hình sự lớn đã được cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến và Quốc hội khóa XIII quyết định; không dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung các đạo luật đang lùi hiệu lực thi hành cùng với BLHS năm 2015. Rà soát, sửa đổi những sai sót về kỹ thuật, những quy định chưa thật sự hợp lý về nội dung mà các cơ quan tư pháp cơ bản thống nhất cần sửa để thuận lợi cho việc thi hành; một số trường hợp chỉ sửa một lỗi nhưng lại liên quan đến nhiều điều luật thì vẫn phải rà soát để sửa đổi những điều luật đó, nhằm bảo đảm tính thống nhất của toàn bộ Bộ luật. Bổ sung một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn sau khi BLHS năm 2015 được thông qua để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đối với một số điều luật của BLHS năm 2015 mặc dù đã được định lượng chi tiết nhưng việc định lượng đó lại chưa thật sự hợp lý thì phải sửa lại hoặc đề nghị cho giữ như cách quy định của BLHS năm 1999.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số vấn đề như: Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi (Khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015, Khoản 3 Điều 1 của dự thảo Luật); về nội dung quy định của Điều 300 (Tội tài trợ khủng bố) và Điều 324 (Tội rửa tiền) đối với pháp nhân thương mại; về nội dung của Điều 217a (Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Khoản 49 Điều 1 của dự thảo Luật); về Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 235 của BLHS năm 2015, Khoản 56 Điều 1 của dự thảo Luật); về Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317 của BLHS năm 2015, Khoản 115 Điều 1 của dự thảo Luật); về dự thảo Nghị quyết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 và những vấn đề khác đại biểu Quốc hội quan tâm./.

 

 

 

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:209