Quốc hội thảo Luận dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
Ngày: 19.11.2018
Sáng 19-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề:

Về thời gian thông qua Luật, đa số ý kiến nhất trí với ý kiến của Ủy ban Tư pháp đề nghị thông qua luật theo quy trình 03 kỳ họp. Do tính chất phức tạp của dự án Luật, nhiều vấn đề mới chưa có thực tiễn tại Việt Nam, cơ quan chủ trì soạn thảo cần có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm chất lượng và các điều kiện khác theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện, bảo đảm chất lượng của dự án Luật. Một số ý kiến đề nghị thông qua dự án Luật tại 02 kỳ họp, đáp ứng yêu cầu triển khai các quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Mặc dù đây là vấn đề mới nhưng có thể tham khảo kinh nghiệm về xử lý vi phạm hành chính đối với pháp nhân thương mại. Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc lùi thời gian thông qua dự án Luật này vì Bộ luật Hình sự đã có hiệu lực thi hành, trường hợp có pháp nhân thương mại bị xét xử, sẽ khó bảo đảm hiệu lực của bản án và việc thi hành quy định tha tù trước thời hạn sẽ thực hiện như thế nào.

­Về quyền, nghĩa vụ của phạm nhân, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của phạm nhân, không quy định chung chung như dự thảo. Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định quyền, nghĩa vụ của phạm nhân quá rộng, đề nghị rà soát nghiên cứu để quy định quyền, nghĩa vụ của phạm nhân cho phù hợp vì phạm nhân là đối tượng bị hạn chế quyền tự do, khó bảo đảm thực hiện các quyền như công dân bình thường. Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ vấn đề hạn chế quyền của phạm nhân để các phạm nhân và cơ sở giam giữ có căn cứ pháp lý thực hiện. Một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hóa quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 như: quyền không bị tra tấn, nhục hình hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo; quyền không bị tước đoạt tính mạng một cách trái pháp luật,....

Về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, có ý kiến đề nghị giao trách nhiệm thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội cho cơ quan thi hành án dân sự sẽ thuận lợi hơn, không làm phát sinh bộ máy. Có ý kiến cho rằng, việc giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự cho cơ quan khác không phải là cơ quan chuyên trách về thi hành án hình sự là không phù hợp và không khả thi. Một số ý kiến không tán thành việc giao Chính phủ quy định thủ tục cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại vì đây là vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của pháp nhân. Đề nghị quy định cụ thể vấn đề này ngay trong luật. Tuy nhiên, một số ý kiến khác nhất trí quy định của dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Về thi hành án tử hình, nhiều ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung các quy định để khắc phục các hạn chế hiện nay trong công tác thi hành án tử hình như: Thời gian người bị kết án tử hình bị giam giữ chờ thi hành án quá lâu; cơ sở giam giữ người bị kết án tử hình xuống cấp, chậm được đầu tư cải tạo; khó khăn trong áp giải người bị kết án đi thi hành án; khó khăn trong phối hợp giữa cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh với chính quyền địa phương trong mai táng người bị thi hành án tử hình. Có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần có đánh giá đầy đủ về công tác thi hành án tử hình và việc quản lý người bị kết án tử hình vì việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thời gian qua rất tốn kém, gặp nhiều khó khăn khi triển khai trên thực tế, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thời hạn thi hành án tử hình để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc kéo dài thời gian thi hành án tử hình hiện nay.

Ngoài ra các đại biểu Quốc hội còn thảo luận về tổ chức khu sản xuất, điểm lao động và tổ chức dạy nghề ngoài trại giam; về chế độ lao động của phạm nhân và tổ chức cho phạm nhân lao động; về tha tù trước thời hạn có điều kiện; về quản lý, giam giữ phạm nhân và các chế độ cụ thể đối với phạm nhân; về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án hình sự; về kiểm sát thi hành án hình sự và một số vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua các luật: Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:523