Quốc hội thảo luận dự án Luật Trồng trọt
Ngày: 09.11.2018
Sáng (09-11), Quốc hội thảo luận dự án Luật Trồng trọt. Qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật Trồng trọt, ĐBQH tập trung thảo luận các vấn đề:

- Về quản lý giống cây trồng: Có ý kiến đề nghị tăng thời hạn quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng lên 20 năm với cây ngắn ngày, 30 năm với cây dài ngày; ý kiến khác đề nghị không nên quy định thời hạn đối với quyết định công nhận giống cây trồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy, theo Pháp lệnh giống cây trồng hiện hành thì Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là không có thời hạn. Vì vậy, thời gian qua có tình trạng nhiều giống đã bị thoái hóa, suy giảm chất lượng nhưng vẫn lưu hành, gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm trồng trọt. Việc quy định thời hạn của quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là 10 năm đối với cây hàng năm, 20 năm đối với giống cây trồng lâu năm như trong Dự thảo Luật là cần thiết, thời hạn này cũng phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính trong nông nghiệp hiện nay, không làm xáo trộn lớn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một số ý kiến đề nghị quy định công nhận lưu hành đặc cách đối với giống cây trồng có đặc điểm vượt trội về chất lượng và sản lượng nhằm khuyến khích các nhà khoa học và công nghệ trong chọn tạo giống. Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, dự thảo Luật Trồng trọt quy định quản lý chặt chẽ cây trồng chính thông qua việc cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; cấm sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp Quyết định lưu hành. Việc quy định cấp Quyết định công nhận đặc cách giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính là giống đặc sản, giống đã tồn tại lâu năm tại một số địa phương nhằm khôi phục và phát triển các giống bản địa, giải quyết các tồn tại trong quản lý giống cây trồng chính các năm trước đây, bảo đảm các giống cây trồng chính đều được quản lý chặt chẽ, lưu hành hợp pháp.

- Về quản lý phân bón, có ý kiến cho rằng, quy định “một tổ chức, cá nhân chỉ được đứng tên đăng ký công nhận một tên phân bón cho mỗi công thức thành phần, hàm lượng dinh dưỡng phân bón” là không cần thiết, đề nghị làm rõ mục đích của quy định này, UBTVQH nhận thấy, hiện tại thị trường phân bón Việt Nam rất đa dạng, tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng vẫn còn phổ biến trên thị trường. Do vậy, việc quy định “một tổ chức, cá nhân chỉ được đứng tên đăng ký công nhận một tên phân bón cho mỗi công thức thành phần, hàm lượng dinh dưỡng phân bón” là cần thiết để tránh hiện tượng cùng một công thức phân bón, cùng hàm lượng, chỉ tiêu nhưng lại được doanh nghiệp đăng ký dưới nhiều tên thương mại, gây cho người tiêu dùng hiểu lầm là có nhiều loại phân bón khác nhau. Có ý kiến đề nghị tăng thời hạn quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam từ 05 năm lên 10 năm. Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, phân bón là vật tư nông nghiệp quan trọng nên phải quản lý chặt chẽ. Việc quy định thời hạn quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là 05 năm và được gia hạn là phù hợp với tình hình sản xuất phân bón hiện nay và tương đồng với thời hạn các loại giấy phép được quy định trong các luật hiện hành.

- Về canh tác, có ý kiến cho rằng quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong ban hành quy định và phân cấp quản lý các vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên địa bàn là chưa phù hợp, nên là trách nhiệm của Bộ NN&PTNT. Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, trong chiến lược phát triển trồng trọt do Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng đã xác lập nhiệm vụ phát triển trồng trọt cho từng vùng và trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, xin được giữ quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh như điểm b khoản 2 Điều 62 của Dự thảo Luật.

- Về phát triển thị trường và thương mại sản phẩm cây trồng, có ý kiến đề nghị cần giao cho cơ quan cụ thể chịu trách nhiệm đầu mối giúp Chính phủ quản lý về phát triển thị trường và thương mại sản phẩm cây trồng. UBTVQH nhận thấy, phát triển thị trường và thương mại sản phẩm cây trồng là hoạt động liên quan đến trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành được quy định trong nhiều luật như Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật,... Do vậy, trong Dự thảo Luật Trồng trọt chỉ quy định các nội dung của phát triển thị trường và thương mại sản phẩm trồng trọt, còn việc phân công trách nhiệm cụ thể sẽ giao Chính phủ quy định để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các Bộ trong từng thời kỳ.

Ngoài ra ĐBQH còn thảo luận về phạm vi điều chỉnh của Luật; về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động trồng trọt,...và một số vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:118