Quốc hội thảo luận dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Ngày: 12.06.2019
Thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số vấn đề như:

Về phạm vi điều chỉnh: Có ý kiến đề nghị bổ sung điều chỉnh đối với Việt kiều không có quốc tịch Việt Nam; cân nhắc trường hợp có cả quốc tịch Việt Nam và có quốc tịch nước ngoài.

Về các hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của công dân: Có ý kiến đề nghị bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm về: “Cấp giấy tờ xuất nhập cảnh sai thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng”; “Lợi dụng xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam nhằm lây lan dịch bệnh cho con người và cây trồng, vật nuôi”; “Sử dụng hộ chiếu không đúng quy định pháp luật”. Có ý kiến đề nghị quy định bổ sung các quyền: Được thông tin về xuất nhập cảnh; được bảo đảm an toàn thông tin riêng tư và được tra cứu, cung cấp thông tin của chính mình trên Cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh; được khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với quyết định tạm hoãn xuất cảnh sai pháp luật. Một số ý kiến đề nghị quy định bổ sung các nghĩa vụ về: Chấp hành pháp luật của nước sở tại; sử dụng giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật các nước có liên quan; giữ gìn danh dự, uy tín của quốc gia khi sử dụng hộ chiếu; chấp hành quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, nhập cảnh, chưa đủ điều kiện nhập cảnh.

Về cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành: Đa số ý kiến đề nghị quy định cụ thể, tách bạch đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cơ quan, người có thẩm quyền cử, cho phép, quyết định để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Có ý kiến đề nghị ban hành phụ lục đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ kèm theo Luật này để khi có thay đổi đối tượng thì chỉ điều chỉnh phụ lục mà không phải sửa đổi Luật; bổ sung quy định cụ thể về điều kiện cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Về điều kiện xuất cảnh, điều kiện nhập cảnh: Một số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật, vì cho rằng phù hợp với thực tế và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu quy định chặt chẽ hơn về điều kiện nhập cảnh phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể; đối với người mất năng lực hành vi dân sự và người chưa đủ 14 tuổi và những trường hợp liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn sinh học, những người mang bệnh, mầm bệnh liên quan tới sức khỏe cộng đồng.

Về các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh: Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định nội dung điều luật rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ hơn, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về các loại dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm, thẩm quyền quyết định và công bố hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể nội dung này.

Về trách nhiệm quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam: Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý phí và lệ phí; bổ sung trách nhiệm của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc bảo hộ công dân Việt Nam sau khi xuất cảnh ra nước ngoài. Có ý kiến đề nghị bổ sung các điều quy định “Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử người thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ” và “Trách nhiệm của cơ quan quản lý người sử dụng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ”. Về giấy tờ xuất nhập cảnh: Một số ý kiến khác băn khoăn với quy định “Hộ chiếu là tài sản của nước CHXHCN Việt Nam” và “Hộ chiếu còn thời hạn có giá trị thay thế căn cước công dân, chứng minh nhân dân”,…

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:205