Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước
Ngày: 25.07.2021
Chủ nhật, ngày 25/7/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Cuối buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Trước đó, ngày 24/7/2021, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ năm tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự kiến điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV từ ngày 24/7/2021 đến bế mạc kỳ họp, trong đó có việc bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vào Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 474 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 94,99% tổng số ĐBQH).  Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách (ảnh) đồng tình cao với đánh giá của Chính phủ trong thời qua đầu tư công đã góp phần thay đổi bộ mặt chung của quốc gia, nhiều dự án đầu tư mang lại hiệu quả lớn, thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, tạo bước phát triển mới vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,  vẫn còn những tồn tại, hạn chế như, hành lang pháp lý chưa đồng bộ( luật đấu thầu, luật ngân sách chưa được sửa đổi) ; hồ sơ, thủ tục kéo dài; giải ngân chậm; phải vay và trả nợ vay; dự án chậm đưa vào sử dụng nên gây lãng phí lớn…Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đại biểu Bé đồng tình, tuy nhiên có 1 số dự án đường cao tốc, đường hành lang ven biển, đường quốc lộ đưa vào đầu tư hoặc bỏ ra ngoài kế hoạch ở đồng bằng Sông Cửu Long chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của vùng này theo hướng kết nối Vùng và khu vực Asean (Việt Nam- Campuchia- Thái Lan) đề nghị đưa dự án đường Rạch Giá – Hà Tiên khoảng 120 Km vào kế hoạch đầu tư  giai đoạn 2021-2025 để giải quyết kịp thời nhu cầu giao thông gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh khu vực Tây nam. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thanh Long trình bày Tờ trình của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về việc đề xuất một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đưa vào Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự kiến điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV từ ngày 25/7/2021 đến bế mạc kỳ họp. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp bằng hình thức điện tử. Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Qua thảo luận việc  phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, đại biểu đề nghị thời gian tới cần giao dự toán sớm hơn nhất là chi đầu tưcho các địa phương chủ động; xây dựng dự tóan cần sát hơn để tránh phát sinh phải đề nghị bổ sung; phần quỹ dự phòng cần , phòng chống thiên tai cần chủ động hơn; cần nâng cao hơn kỷ luật, kỷ cương tài chính trong chi thường xuyên…Trong thực hành tiest kiệm, chống lãng phí, các đại biểu đề nghị trong suất đầu tư công (giao thông ) cần làm rõ hơn ở các vùng, miền; việc quản lý các suất đầu tư còn hạn chế; thu thuế từ tài nguyên đất cũng như quản lý chưa thật sự hiệu quả; chi mua sắm công cần hiệu quả hơn; việt thiết kế, xây dựng các trung tâm hành chính cần có hướng dẫn kịp thời…Sau đó Quốc hội họp riêng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này. Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang thống nhất theo Tờ trình số 10/TTr- UBTVQH15, ngày 23/7/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự này.

Thanh Anh
Số lần đọc:128