Quốc hội thảo luận luật cảnh vệ,
Ngày: 07.06.2017
Buổi chiều 6.6.2017, Quốc hội thảo luận luật Cảnh vệ. Kết thúc phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu ý kiến. Qua thảo luận, đa số các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội và cho rằng dự thảo luật đã được nghiêm túc chỉnh lý, hoàn thiện, tiếp thu nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Một số ý kiến tiếp tục góp ý làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến đối tượng cảnh vệ, các biện pháp cảnh vệ, về tổ chức lực lượng cảnh vệ, quyền hạn của lực lượng cảnh vệ, về vấn đề nổ súng, huy động người, phương tiện khi làm nhiệm vụ, về các hành vi nghiêm cấm, về chế độ chính sách, quản lý nhà nước về công tác cảnh vệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu kết luận.

Dự án Luật cảnh vệ là một dự án luật rất quan trọng để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta, bảo vệ các khách mời quan trọng của các nước đến với Việt Nam và bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Luật này có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực. Tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là nguy cơ khủng bố quốc tế đang đe dọa đến các nước trên thế giới và một số nước trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí hoạt động khủng bố đã xảy ra ở một số nước rất gần với Việt Nam. Các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước không từ bỏ một thủ đoạn nào đang tìm mọi cách để chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, uy hiếp sự an toàn của các đối tượng cảnh vệ.

Luật cảnh vệ được ban hành sẽ đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc cho các lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân tiến hành các hoạt động, các biện pháp cần thiết để thực hiện có hiệu quả công tác cảnh vệ trong điều kiện mới hiện nay và bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong tình hình mới.

Dự án Luật cảnh vệ đã được xây dựng theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội thông qua theo chương trình tại kỳ họp này.

 

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:193