Quốc hội thảo luận Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai
Ngày: 29.05.2020
Chiều 28/5/2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; nghe Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; sau đó Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật. Qua thảo luận, đã có 11 đại biểu phát biểu ý kiến. Đại biểu Trần Văn Huynh (Huệ Tín), Chánh phối sư Cao đài Bạch Y, ĐBQH tỉnh Kiên Giang đồng tình với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều đã có những tiếp thu tích cực trong nội dung. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước…. Đồng thời đề nghịkhông nên gộp chung sửa đổi, bổ sung Luật Đê điều với Luật Phòng, chống thiên tai để bảo đảm tính chuyên sâu.

Quy định về quỹ phòng, chống thiên tai mặc dù đã bổ sung nhưng chưa đủ chặt chẽ, chưa có cơ chế nào để kiểm soát, thiếu định hướng, dễ dẫn đến chồng chéo trong việc áp dụng… Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu một số vấn đề các ĐBQH quan tâm và tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều nội dung như: Về bổ sung thêm một số loại hình thiên tai hoặc cũng có ý kiến chưa đồng tình trong dự án luật về một số loại hình thiên tai; về nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai, nguồn tài chính cho phòng, chống thiên tai, quỹ phòng, chống thiên tai các cấp và thẩm quyền vận động quyên góp, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; về hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai; về điều tra cơ bản trong phòng, chống thiên tai, kế hoạch phòng, chống thiên tai và về đầu tư cho vùng thiếu nước ngọt ở các vùng đang khó khăn, nhất là vấn đề xây hồ đập; về đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối việc vận hành và sử dụng các công trình; về trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và việc quy định bộ phận chuyên trách về phòng, chống thiên tai ở cấp tỉnh. Có ý kiến đề nghị sửa toàn diện Luật Đê điều, vì sau 13 năm thực hiện có nhiều nội dung đã lạc hậu. Có ý kiến cần làm rõ một số khái niệm trong dự án luật và quy định rõ về vấn đề bảo vệ đê, kè, cũng như chống sạt lở đê, kè. Cũng có những ý kiến về các quy định cấp phép, nạo vét, luồng lạch, vấn đề sử dụng bãi nổi, bãi sông, về hành vi bị cấm, cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành và các bộ. Một số ý kiến góp ý về kỹ thuật văn bản, tính thống nhất, tính cụ thể của dự án luật và những điều, khoản thi hành cũng như là thời điểm thi hành của dự án luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc tiếp thu và giải trình, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội và cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua- Phó Chủ tịch Quốc hội kết luận.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:322