Quốc hội thảo luận Luật Quốc phòng (sửa đổi)
Ngày: 24.11.2017
Ngày 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 455, bằng 92,67%; số đại biểu Quốc hội tán thành 433, bằng 88,19%; số đại biểu Quốc hội không tán thành 19, bằng 3,87%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 03, bằng 0,61%.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số đại biểu nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Quốc phòng năm 2005 nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ Tổ quốc, khắc phục những bất cập trong thực hiện luật hiện hành và bảo đảm sự đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đa số ý kiến đề nghị thống nhất quan điểm sửa đổi Luật chỉ quy định những vấn đề cơ bản, những nguyên tắc chung về quốc phòng, còn những nội dung đã được các luật về lĩnh vực quốc phòng điều chỉnh hoặc dự kiến sẽ nâng thành luật thì không quy định quá cụ thể để tránh chồng chéo. Có ý kiến đề nghị cần quy định đầy đủ, cụ thể các nội dung về quốc phòng để thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Về phòng thủ quân khu, nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật vì xây dựng phòng thủ quân khu là cần thiết, cần được quy định trong luật, đồng thời quân khu có vị trí quan trọng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và rất hiệu quả trong xây dựng thế trận phòng thủ đất nước, thể chế hóa được quan điểm của Đảng; có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về nhiệm vụ phòng thủ quân khu để phân biệt với nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ tư lệnh quân khu cũng như chức năng của các ngành quân khu có liên quan; có ý kiến cho rằng, bản chất phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ là một và đề nghị nên sửa lại phòng thủ đất nước là nền tảng, phòng thủ khu vực làm cơ sở.

Về khu vực phòng thủ, chưa quy định rõ về mối quan hệ giữa phòng thủ đất nước, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; làm rõ căn cứ, nội dung thẩm định, cơ chế chỉ đạo, chỉ huy và trách nhiệm cơ quan tổ chức; nếu giữ như dự thảo Luật thì đề nghị sửa thành khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

Về kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, nhiều ý kiến nhất trí như dự thảo Luật, chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, còn nội dung sẽ quy định cụ thể trong các văn bản dưới luật. Đề nghị quy định rõ ràng hơn về phạm vi, nội dung của việc kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Tổ quốc. Có ý kiến cho rằng, nhiệm vụ chính của quốc phòng là bảo vệ Tổ quốc, không phải làm kinh tế. Có ý kiến đề nghị xác định rõ việc quân đội làm kinh tế để xây dựng lực lượng, trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng chứ không phải để kinh doanh, thương mại, đồng thời cần làm rõ các lĩnh vực và các doanh nghiệp của quân đội được tham gia; cần quy hoạch đất quốc phòng, khu vực phòng thủ, khu vực trọng yếu; xem xét việc khởi nghiệp cho quân nhân để sau khi xuất ngũ là những thành tố giúp phát triển các doanh nghiệp trong tương lai. Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn Điều này, vì dự thảo Luật quy định chưa cụ thể cho doanh nghiệp quốc phòng hay cho cả nền kinh tế. Có ý kiến đề nghị làm rõ về những lĩnh vực cần phải có tính lưỡng dụng đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết. Có ý kiến đề nghị thu hẹp phạm vi làm kinh tế chỉ tập trung ở địa bàn trọng tâm, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; quy định cụ thể nội dung quân đội làm kinh tế và Nhà nước cần có cơ chế đầu tư để Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ này,... Ngoài ra các đại biểu còn tập trung thảo luận về quy định tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành trung ương và địa phương; về thiết quân luật và giới nghiêm; về Hội đồng quốc phòng và an ninh; về nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành trung ương về quốc phòng.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Sau đó Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:282