Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày: 06.11.2018
Sáng (06-11), Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: Sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật, vấn đề này nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn về tên gọi, lộ trình thông qua Dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và lộ trình thông qua Dự thảo Luật tuân thủ theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Qua thảo luận tại Kỳ họp thứ 5, tại các phiên họp lần thứ 26, 27 của UBTVQH và tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (tháng 9/2018) cũng như góp ý của các Đoàn ĐBQH, đa số ý kiến đều tán thành sự cần thiết, nội dung, phạm vi sửa đổi và cho rằng Dự án Luật đã đáp ứng yêu cầu, có thể trình Quốc hội xem xét thông qua. Thực tế, mặc dù có quan hệ chặt chẽ với Luật Giáo dục song Luật Giáo dục đại học (GDĐH) chỉ tuân thủ nguyên tắc, nguyên lý cơ bản về giáo dục và đào tạo. Cho đến nay, hầu hết các nội dung giữa hai Dự thảo Luật cơ bản đã thống nhất. Việc thông qua Luật GDĐH tại kỳ họp này là cần thiết để tạo hành lang pháp lý một cách kịp thời cho các cơ sở GDĐH phát huy tự chủ, góp phần vào đổi mới, nâng cao chất lượng GDĐH một cách thực chất.

Một số ý kiến đề xuất mở rộng phạm vi sửa đổi toàn diện Luật GDĐH. UBTVQH nhận thấy, việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH lần này tập trung mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của chính sách tự chủ đại học trong Luật hiện hành và chỉnh sửa các nội dung khác có liên quan để bảo đảm thống nhất trong thực hiện mà không làm thay đổi bố cục, kết cấu của Luật. Các chính sách khác về cơ bản vẫn phù hợp với thực tiễn.

Về cơ sở giáo dục đại học: Có ý kiến băn khoăn về mô hình tổ chức của đại học quốc gia, đại học vùng. UBTVQH nhận thấy việc thành lập các đại học quốc gia (ĐHQG), đại học vùng được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, mô hình hai ĐHQG đã ổn định và mang lại kết quả nhất định cả về chuyên môn, khoa học lẫn quản lý, đi đầu trong hệ thống giáo dục đào tạo với việc có mặt trong danh sách 1000 trường đại học hàng đầu thế giới. Những vấn đề tồn tại của các đại học vùng hiện nay có nguyên nhân chủ yếu là do chính sách và cơ chế quản lý chưa phù hợp, dự thảo Luật quy định hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ sở này tự chủ, tự quyết định cơ chế quản lý, phát huy thế mạnh của tổ hợp các trường đại học.

Ngoài ra, đại biểu còn thảo luận về các nội dung về tự chủ đại học; cơ cấu tổ chức và quản trị của cơ sở giáo dục đại học; đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tài chính và tài sản; phát triển hệ thống đại học tư thục; giảng viên và người học; quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:97