Quốc hội thảo luận Luật Thể dục, thể thao, Luật Phòng chống tham nhũng
Ngày: 31.05.2018
Ngày 31/5/2018 buổi sáng, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tiếp đến, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Sau đó, Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Cần bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật

Trước đó, sáng 30/5, Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành thảo luận.

Kết thúc thảo luận có 15 vị đại biểu phát biểu và 6 ĐBQH đã tranh luận. Qua phát biểu và tranh luận, hầu hết các ĐBQH đều tán thành với nội dung tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo nghị quyết. Đồng thời cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến cụ thể, phân tích sâu sắc nguyên nhân của các hạn chế bất cập, nhất là các nguyên nhân chủ quan. Để đề cao kỷ cương, kỷ luật cũng như trách nhiệm trong xây dựng pháp luật và đề xuất rất nhiều giải pháp thiết thực để tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh. Trong nghị quyết, Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 5 dự án luật, điều chỉnh thời gian trình 2 dự án luật, đưa ra khỏi chương trình năm 2018 3 dự án luật. Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội đồng ý sẽ trình thông qua 6 dự án luật và 1 nghị quyết, trình Quốc hội cho ý kiến về 9 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 8 thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến 3 dự án luật. Một số dự án luật cần bảo đảm đúng chương trình, như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vào chương trình năm 2019. Có ý kiến đưa Luật Công đoàn vào chương trình để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cùng trình với các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Nhưng có một vài ý kiến đề nghị cân nhắc thêm thời điểm để ban hành luật này; đề nghị cần phân tích, đánh giá xác thực hơn, cụ thể hơn về bất cập, hạn chế trong quá trình xây dựng…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, ĐBQH tỉnh (ảnh), đồng tình với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phân tích, giải trình, thông tin thêm về quá trình chuẩn bị, cho biết số lượng luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 32 luật và nghị quyết. Ủy ban Thường vụ thông qua 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết. Mặc dù còn hạn chế nhưng những dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự mong đợi của người dân; những mặt được trong quá trình chuẩn bị của Chính phủ đối với các dự án luật; nguyên nhân nợ các văn bản hướng dẫn, những dự án phải rút ra khỏi chương trình… Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đã giải trình với ĐBQH báo cáo thêm một số thông tin để các vị ĐBQH nắm được. Một số ý kiến đề nghị cần sửa đổi quy trình xây dựng chương trình luật, pháp lệnh, nên giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và thảo luận, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp, không cần bố trí thời gian thảo luận về nội dung này, đã được giải thích thuộc thẩm quyền lập pháp của Quốc hội đã được quy định trong Hiến pháp. Các góp ý của các đại biểu sẽ được  tiếp thu và báo cáo giải trình khi Quốc hội thông qua nghị quyết này.

  Cần đổi mới toàn diện giáo dục theo nghị quyết Trung ương

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục điều hành thảo luận Tổ 19 gồm các tỉnh: Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắc Nông.

Qua thảo luận, các đại biểu tập trung ý kiến góp ý nhiều đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học. Xây dựng Dự án Luật nhằm phát huy các kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Giáo dục đại học năm 2012. Thể chế hóa quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn để phát triển và hội nhập quốc tế và đồng bộ với một số luật mới ban hành như: Luật giá (2012), Luật Ngân sách Nhà nước (2015), Luật Đầu tư công (2014), Luật Tổ chức Chính phủ (2015), Luật Giáo dục nghề nghiệp (2014), Luật Phí và Lệ phí (2015)... Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 31 điều; bổ sung 02 điều mới; bãi bỏ 01 điều và 01 khoản; bãi bỏ cụm từ tại 05 điều; thay thế cụm từ tại 01 điều; đồng thời rà soát chỉnh sửa tên một số điều về mặt kỹ thuật.

 Đại biểu Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh, nêu thông tin, dự thảo Luật trình Quốc hội lần này là sự cố gắng lớn của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan. Tuy nhiên, việc thể chế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa cụ thể hóa được hết tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 theo quan điểm đổi mới toàn diện giáo dục, nên phải tiếp tục thể chế trong thời gian tới. Tại khoản 3 Điều 4 chưa đề cập đến liên thông trong giáo dục đại học, đề nghị cần đưa vào sửa đổi, bổ sung trong dự thảo lần này để điều chỉnh việc liên thông đào tạo đại học, sau đại học tràn lan hiện nay. Tại khoản 3 Điều 9 quy định xếp hạng cơ sở giáo dục đại học nhưng chưa đưa ra các tiêu chí cụ thể để Chính phủ có cơ sở xét hạng. Đối với Hội đồng trường, đại biểu đề nghị nên xây dựng theo từng loại hình đào tạo sẽ phù hợp hơn. Điều 10 quy định về tiêu chuẩn hiệu trưởng chỉ phù hợp với người có thời gian gắn bó lâu dài, vô tình chung ta đã loại bỏ những người có khả năng tốt để làm hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, đề nghị cần sửa để khắc phục bất cập đã diễn ra vừa qua. Quy định về văn bằng tại điều 39 chưa bao quát hết các loại hình đào tạo hiện nay. Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường PTTH dân tộc nội trú tỉnh, ĐBQH tỉnh (ảnh) đồng tình với dự thảo lần này, nhưng đề nghị không nên bỏ ngay chính sách cử tuyển đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số mà nên tổng kết, đánh giá, đưa ra các giải pháp khắc phục những bất cập của chính sách này; đối với phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nên có giải pháp căn cơ tạo tiền đề ta xây dựng Luật Giáo dục nghề nghiệp sắp tới…

Thanh Anh
Số lần đọc:147