Quốc hội thảo luận Luật Tố cáo, Luật Canh tranh
Ngày: 25.05.2018
Ngày 25-5, Quốc hội thảo luận cả ngày tại hội trường đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017). Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận.

Trước đó, sáng ngày 24/05/2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận. Qua thảo luận đã có 24 vị đại biểu phát biểu, có 6 đại biểu tranh luận về các vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Các vị đại biểu Quốc hội đồng tình với nhiều nội dung của dự thảo luật đã được chỉnh lý đồng thời tập trung phát biểu vào những vấn đề cơ bản còn nhiều ý kiến khác nhau, trong đó đa số ý kiến đề nghị giữ nguyên hình thức tố cáo như luật hiện hành, tập trung giải quyết tốt việc tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Mặc dù không giải quyết đối với tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại như một số vị đại biểu Quốc hội đề nghị nhưng trong dự án luật cũng theo quy trình giải quyết tố cáo, cần quy định cơ chế để tiếp nhận, xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật được phản ánh qua thư điện tử, fax, điện thoại để phục vụ yêu cầu công tác quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra. Các vấn đề khác của dự thảo luật cũng đã được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể để bảo đảm tính khả thi của luật khi đi vào cuộc sống. Những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội sẽ đươc các cơ quan tiếp thu hoàn chỉnh và sẽ báo cáo Quốc hội khi xem xét thông qua dự án luật này theo đúng chương trình kỳ họp.

Chiều cùng ngày, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận. Qua thảo luận, có 19 đại biểu phát biểu.

Đại biểu Trần Văn Huynh, Chánh phối sư Cao đài Bạch Y, ĐBQH tỉnh, đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật lần này đã có một bước tiến thay đổi rất nhiều và để cho phù hợp với những bối cảnh và môi trường mới mà Việt Nam đang tham gia hội nhập quốc tế để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đồng thời cũng có tính cách kế thừa của Luật Cạnh tranh năm 2004 và đồng thời cũng phù hợp với thông lệ của luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ không bảo đảm tính khả thi, đồng thời chỉ ra, không có các quy định nội dung nào thích hợp để áp dụng đối với đối tượng là doanh nghiệp nước ngoài. Đối với hành vi hạn chế cạnh tranh, Luật Cạnh tranh quy định kiểm soát các hành vi vi phạm, hạn chế cạnh tranh, hành vi thỏa thuận, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh đại biểu còn băn khoăn, thực tế giải quyết khiếu nại của Cục quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương vừa qua hiệu quả chưa cao. Đại biểu đề nghị cần rà soát một số nội dung của luật này với các luật chuyên ngành khác để bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ để toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt đối xử và phát huy tối đa quan hệ thị trường để có được sàng lọc tự nhiên, đào thải các doanh nghiệp yếu kém. Đại biểu rất đồng tình thông qua dự án Luật trong kỳ họp này.

 Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Như phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Ủy ban cạnh tranh quốc gia; trường hợp thỏa thuận lao động, thỏa thuận hợp tác trong các ngành, lĩnh vực đặc thù tại khoản 2 Điều 14 dự thảo luật; nguyên tắc việc giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh khoản 4 Điều 56… Nhìn chung, đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật. Nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo rà soát các điều khoản trong dự thảo luật cho chặt chẽ, thống nhất, cụ thể và khả thi. Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiêm túc tiếp thu và giải trình, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Thanh Anh
Số lần đọc:173