Quốc hội thảo luận Luật Tổ chức Quốc hội và luật Cư trú
Ngày: 09.06.2020
Buổi chiều, dưới sự điều hành Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021. Sau đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, tiếp tục thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Trước đó, Thứ Hai, ngày 08/6/2020, Quốc hội bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của Đợt họp thứ 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội (đây cũng là ngày làm việc thứ 9 của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV). Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội biểu quyết, thông qua 03 Nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận rất cao:  Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) với kết quả: có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,62%); trong đó, có 457 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt biểu quyết).  Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA) với kết quả: có 462 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,65%); trong đó, có 461 đại biểu tán thành (bằng 95,45%), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21%). Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức với kết quả: có 460 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,24%); trong đó, có 458 đại biểu tán thành (bằng 94,82%), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,21%). Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Đa số các ý kiến phát biểu và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết riêng về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA; đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị của Nhà nước ta trong việc sớm triển khai các cam kết trong EVIPA, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu.

Về việc công nhận và cho thi hành phán quyết, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Điều 2 và cho rằng, dự thảo Nghị quyết cần xác định rõ nguyên tắc thẩm quyền của tòa án Việt Nam trong việc áp dụng pháp luật để công nhận và cho thi hành phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA tại Việt Nam; không nên quy định thêm một cơ chế mới về trình tự, thủ tục của việc công nhận và cho thi hành các phán quyết này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cần quy định cụ thể hơn về thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo EVIPA; hoặc có thể giao trách nhiệm cho Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn cụ thể hơn về thủ tục này. Cũng có ý kiến đề nghị giao Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan hữu quan tổng kết việc thi hành Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài; đề xuất nên thành lập tổ công tác để nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này…Đối với hiệu lực thi hành của Nghị quyết, đa số ý kiến của đại biểu và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đều nhất trí Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hiệp định EVIPA có hiệu lực. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan trình dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Thanh Anh
Số lần đọc:311