Quốc hội thảo luận Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
Ngày: 31.05.2017
Ngày 31-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), đồng thời tập trung thảo luận về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (NN), đề nghị quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của NN cho phù hợp, bảo đảm quyền của người dân, đồng thời phải bảo đảm hoạt động bình thường của các cơ quan NN. Về thiệt hại được bồi thường, đối với thiệt hại về tinh thần thì NN tiến hành xin lỗi, cải chính công khai cho người bị oan mà không cần có yêu cầu của người bị thiệt hại; bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cũng đều phải được bồi thường nếu người bị thiệt hại hoàn toàn không có lỗi. Bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự (TTHS), qua thảo luận còn 02 ý kiến khác nhau: Thứ nhất, chỉ quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết để bảo đảm phù hợp với quy định tại Bộ luật Dân sự; thứ hai, đề nghị bổ sung quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại trong hoạt động TTHS (kể cả trong trường hợp người bị thiệt hại đó còn sống). Cho rằng, trên thực tế, người thân của người bị oan trong hoạt động TTHS cũng chịu những tổn thất nghiêm trọng về mặt tinh thần mà không phụ thuộc vào người bị oan còn sống hay đã chết. Về xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động TTHS, đề nghị bồi thường theo nguyên tắc chung, cơ quan ra quyết định gây oan sau cùng chịu trách nhiệm bồi thường; xác định trách nhiệm liên đới bồi thường giữa các cơ quan tiến hành tố tụng,...

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018./.

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:47