QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
Ngày: 26.11.2019
Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như: Về phạm vi hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Nhiều ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị cần làm rõ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án với việc hòa giải tại cơ sở để tránh sự trùng lắp trong hoạt động hòa giải.

Về việc thu phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các bên lựa chọn hòa giải, đối thoại tại Tòa án để giải quyết tranh chấp, khiếu kiện. Tuy nhiên, cũng cần quy định một khoản phí đối với một số trường hợp. Một số ý kiến đề nghị thu phí các trường hợp: Pháp nhân nộp đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính; Cá nhân nộp đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại. Có ý kiến đề nghị thu phí đối với các vụ án liên quan đến kinh tế, kinh doanh thương mại. Một số ý kiến đề nghị cần quy định thu phí đối với việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tuy nhiên, cần cân nhắc quy định mức thu cho hợp lý. Có ý kiến đề nghị bổ sung danh mục phí cho phù hợp, có ý kiến đề nghị quy định phí, lệ phí trong dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị mức phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án thấp hơn án phí, nếu hòa giải không thành thì được tính vào án phí, đồng thời cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các bên lựa chọn hòa giải, đối thoại để giải quyết tranh chấp, khiếu kiện.

Tiêu chuẩn Hòa giải viên: Nhiều ý kiến tán thành với quy định như trong dự thảo Luật về quy định Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác được bổ  nhiệm làm Hòa giải viên phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác. Có ý kiến đề nghị quy định rõ tiêu chuẩn hòa giải viên. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định Luật sư để được bổ nhiệm làm Hòa giải viên phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác là quá dài, một số ý kiến đề nghị chỉ cần 05 năm kinh nghiệm là phù hợp. Có ý kiến cho rằng, quy định luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm là không cần thiết.

Quyền và nghĩa vụ của Hòa giải viên: Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định khi tham gia hòa giải, đối thoại, Hòa giải viên được quyền sử dụng tư vấn pháp lý. Có ý kiến cho rằng quy định Hòa giải viên có quyền được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

Quan hệ giữa Tòa án và Hòa giải viên: Có ý kiến cho rằng, Hòa giải viên cần đáp ứng yêu cầu về mặt nghiệp vụ nên giao Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đối với Hòa giải viên. Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm Hòa giải viên. Có ý kiến không nhất trí với quy định Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm Hòa giải viên. Có ý kiến đề nghị giao Tòa án nhân dân cấp cao lựa chọn Hòa giải viên. Một số ý kiến đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm Hòa giải viên trong địa phương của mình. Một số ý kiến đề nghị giao cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội đồng nhân dân bầu như bầu Hội thẩm nhân dân.

Về thời hạn hòa giải, đối thoại: Có ý kiến cho rằng, thời hạn hòa giải, đối thoại quy định 20 ngày, đối với vụ việc phức tạp 30 ngày là ngắn, khó bảo đảm thực hiện trên thực tế, đề nghị tăng thời gian hòa giải, đối thoại là 30 ngày, vụ việc phức tạp là 45 ngày. Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể thời gian tối đa nếu các bên đề nghị kéo dài thời hạn hòa giải, đối thoại. Đề nghị thời gian kéo dài không quá 03 tháng, để tránh việc lạm dụng tẩu tán tài sản.

Về thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án: Một số ý kiến tán thành với ý kiến của Ủy ban Tư pháp trong báo cáo Thẩm tra, đề nghị trình tự, thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án được thực hiện theo quy định về thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành ngoài Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Có ý kiến đề nghị, cần tham khảo ý kiến của con trong các hòa giải về hôn nhân và gia đình,…

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường, biểu quyết thông qua 03 Luật và 03 Nghị quyết: Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:696