Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018...
Ngày: 30.05.2019
Thứ năm, ngày 30/5/2019, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phó Chủ tich Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành thảo luận. Trước đó, thứ Tư, 29/5/2019 buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các cơ quan trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tờ trình, Báo cáo thuyết minh, Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung này.

Nội dung  xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về 02 nội dung của dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành. Kết quả như sau: Về khoản 3 Điều 27 quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân, các đại biểu Quốc hội thể hiện ý kiến về Phương án 1 với 269 đại biểu Quốc hội đồng ý (bằng 55,58%); có 119 đại biểu Quốc hội không đồng ý (bằng 24,59%); có 22 đại biểu Quốc hội không tham gia ý kiến (bằng 4,55%). Về Điều 33 quy định về tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam, có 234 đại biểu đồng ý (bằng 48,35%); có 180 đại biểu Quốc hội không đồng ý (bằng 37,19%); có 10 đại biểu Quốc hội không tham gia ý kiến (bằng 2,07%).

Gần cuối buổi sáng, Quốc hội làm việc ở Tổ thảo luận về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình thảo luận, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về Tờ trình của Chính phủ, trong đó tập trung vào các nội dung sau: Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội và các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xác định nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách hàng năm; việc thanh toán nợ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt dự án Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 4.069 tỷ đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia; thẩm quyền quyết định danh mục, mức vốn phân bổ cụ thể cho các dự án sử dụng dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại, nguồn vốn từ điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và dự phòng 10% để lại các bộ, ngành, địa phương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…Đại biểu Bùi Đặng Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ĐBQH tỉnh cho biết, việc rà soát, điều chỉnh, phân bổ, lập danh mục đầu tư, do Chính phủ không báo cáo kịp thời các dự án đầu tư công phân bổ cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện giai đoạn 2016-2020, nên Quốc hội giao cho Chính phủ thực hiện và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết 71 là gia cố hệ thống đê xung yếu; xử lý bờ sông, bờ biển sạt lở khắc phục thiên tai; di dời dân cư khẩn cấp khỏi vùng lũ quét, lũ ống...việc thanh toán nợ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt dự án Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 4.069 tỷ đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng đại biểu không đồng tình. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách (ảnh) phản ánh, việc thực hiện Nghị quyết 71 của Quốc hội là ưu tiên bố trí trả nợ xây dựng cơ bản. Tuy nhiên tại Kiên Giang có Cảng hành khách quốc tế tại huyện Phú Quốc tỉnh, doanh nghiệp đã bố trí vốn đầu tư nhưng chưa phần bổ nguồn vốn trung ương trung hạn giai đoạn này khoảng hơn 470 tỷ đồng, nên công trình dở dang, không thể đưa vào khai thác, gây lãng phí trong đầu tư công. Tỉnh có nhiều văn bản đề nghị, nhưng trả lời gần đây của Bộ liên quan nói Kiên Giang không đưa vào danh mục là chưa chính xác, đề nghị Chính phủ phân bổ kịp thời nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương để cho tỉnh thực hiện.

 Buổi chiều cùng ngày,  Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thảo luận về  Công ước 98, các ý kiến đều tán thành về sự cần thiết gia nhập Công ước số 98, cho rằng việc gia nhập Công ước số 98 là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong hội nhập quốc tế về lao động, xã hội;  khẳng định quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong quá trình thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với trách nhiệm là quốc gia thành viên ILO, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về một số nội dung:  Việc tuân thủ trình tự, thủ tục đề xuất xem xét, quyết định gia nhập Công ước số 98; tính hợp hiến và mức độ phù hợp của Công ước số 98 với luật, nghị quyết của Quốc hội và pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; khả năng áp dụng trực tiếp, toàn bộ hoặc một phần Công ước số 98; yêu cầu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành luật, nghị quyết của Quốc hội và pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện Công ước số 98…Đại biểu Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh (ảnh), đồng tình với sự cần thiết gia nhập Công ước để phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; trình tự, thủ tục, hồ sơ phù hợp với Hiến pháp 2013; về nội luật hóa dã đưa vào sửa các luật liên quan như Bộ luật lao động, Tố tụng hình sự, đối vói luật Công đoàn ở các điều 9,10,29... cần rà soát chỉnh sửa phù hợ p theo lộ trình bảo đảm thời gian khi Công ước có hiệu lực. Cần cân nhắc câu chữ trong Nghị quyêt "Việt Nam thực hiện toàn bộ..."

Đối với dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi): Trong quá trình thảo luận, đa số ý kiến đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội về sự cần thiết xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)  nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, toàn diện các quan điểm chỉ đạo của Đảng và tinh thần Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực lao động, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các nội dung như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; thời giờ làm việc bình thường; việc mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa lên không quá 400 giờ (tăng thêm 100 giờ); căn cứ xác định, điều chỉnh tiền lương tối thiểu; tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; nghỉ lễ, tết; việc nghỉ bù thời gian nghỉ Tết Âm lịch; việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ là Ngày Thương binh, Liệt sỹ (ngày 27 tháng 7 Dương lịch); độ tuổi,  lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu; việc thay đổi từ quy định người lao động “có thể nghỉ hưu” bằng quy định người lao động “có quyền nghỉ hưu” ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn; công việc, nơi làm việc cấm sử dụng người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi; quyền của thanh tra viên lao động; hợp đồng lao động và hình thức hợp đồng lao động; quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; thử việc, kết quả thử việc; việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban hợp tác hai bên tại nơi làm việc; thương lượng tập thể; thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đại diện của người lao động; về tổ chức đại diện của người sử dụng lao động; đình công và giải quyết tranh chấp lao động; việc bỏ thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, bổ sung thẩm quyền giải quyết của Hội đồng trọng tài lao động…Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường PTTH dân tộc nội trú tỉnh, ĐBQH tỉnh, việc mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa lên không quá 400 giờ (tăng thêm 100 giờ) tại khoản 3 Điều 108 đề nghị bổ sung thêm quy định về khung giờ cho giáo viên dạy thêm được thanh toán trong việc thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế, số học sinh, số lớp tăng để không bị thiệt thòi; khoản 1 Điều 92 đồng tình nhưng đề nghị cần quy định cụ thể hơn tiêu chí xây dựng mức lương tối thiểu. Đại biểu Hồ Văn Thái, Phó chính trị Quân khu 9, ĐBQH tỉnh (ảnh), với Điều 106 , đại biểu chọn phương án 2 như luật hiện hành; Điều 108 thống nhất phương án theo Tờ trình của Chính phủ nhưng cần quy định cụ thể hơn về làm thêm giờ, chính sách đãi ngộ nhất là quy định chất lượng bữa ăn để bảo đảm sức khỏe; Điều 112, chọn phương án 2; Điều 113, không đồng tình tăng thêm 01 ngày nghỉ 27/7 vì lập luận chưa thuyết phục, và không phù hợp với điều kiện lao động của nước ta hiện nay; Điều 114 nên đưa về giải thích từ ngữ; Điều 117, các cụm từ "đặc biệt, nặng nhọc, độc hại" nên thống nhất giao cho một cơ quan quy định; Điều 170 về tăng tuổi nghỉ hưu, thống nhất phương án 1 ( tăng 3 tháng/năm với nam và 4 tháng/năm với nữ) từ 2020. Đại biểu Nghuyễn Thị Kim Bé, mở rộng thời gian làm thêm tối đa tại Điều 108, cần cân nhắc để bảo đảm sức khỏe, tình hình thực tế và nhu cầu của người lao động; tuổi nghỉ hưu, nên giữ nguyên như quy định hiện hành, chỉ nâng ở nhóm đói tượng cần thiết, phù hợp với với thực tiễn nước ta; thống nhất không nghỉ thêm một ngày 27/7 trong suqr Bộ luật lần này.

Thanh Anh
Số lần đọc:42