Quốc hội thảo luận thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới
Ngày: 09.11.2017
Ngày 09-11, buổi sáng Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Thời gian qua hệ thống pháp luật về bình đẳng giới (BĐG) được xây dựng và cơ bản hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới.

Hoạt động lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình xây dựng pháp luật ngày càng được quan tâm; số lượng các văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép giới tăng dần qua các năm, chất lượng ngày càng được nâng cao, tạo cơ sở quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công tác BĐG. Hoạt động giáo dục, tuyên truyền đạt được kết quả đáng kể; nhận thức về BĐG trong cán bộ, nhân dân ngày càng chuyển biến tích cực; mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được gắn kết, củng cố. Khoảng cách giới giữa nam và nữ trong các lĩnh vực dần được thu hẹp, thể hiện như sau:

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, nhìn chung, phụ nữ được khuyến khích tham gia các hoạt động kinh tế, khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp; phụ nữ nghèo, phụ nữ ở khu vực nông thôn được hỗ trợ vay vốn, tiếp cận tín dụng; thu nhập của lao động nữ được cải thiện; phụ nữ tham gia tích cực vào thị trường lao động.

Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và dân số, điều kiện sống của phần lớn phụ nữ và trẻ em gái hiện nay đã được cải thiện so với trước đây do kiến thức về chăm sóc sức khỏe được nâng lên, cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn trước; tuổi thọ trung bình tăng; các chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế liên quan đến phụ nữ và  trẻ em đều có kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hầu như không còn sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ biết đọc, biết viết và tỷ lệ nhập học ở tất cả các cấp học giữa nam và nữ, đáng lưu ý là tỷ lệ nữ theo học cao đẳng và đại học cao hơn so với tỷ lệ này của nam.

Trong lĩnh vực chính trị, số lượng phụ nữ tham gia hoạt động chính trị và ở các vị trí lãnh đạo tăng lên với chất lượng, hiệu quả cao hơn; tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng tăng rõ rệt; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cả 3 cấp đều cao hơn nhiệm kỳ trước; đặc biệt, lần đầu tiên nước ta có Chủ tịch Quốc hội là nữ; số lượng phụ nữ nỗ lực vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội ngày càng nhiều.

Trong gia đình, vai trò, vị thế của phụ nữ cũng có sự thay đổi tích cực hơn, phụ nữ đóng góp nhiều hơn vào nguồn thu nhập của gia đình, tham gia vào các quyết định trong gia đình, nam giới đã quan tâm, chia sẻ nhiều hơn công việc gia đình. Trong các lĩnh vực khác cũng có những tiến bộ đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện nay, phụ nữ và trẻ em gái về cơ bản vẫn thiệt thòi và yếu thế hơn so với nam giới, chính vì điều này cũng dễ dẫn đến nhận thức sai lầm cho rằng BĐG là vấn đề của phụ nữ, các hoạt động liên quan đến BĐG chủ yếu vẫn là phụ nữ tham gia, việc tham gia, ủng hộ của nam giới còn hạn chế. Lao động nữ khó khăn hơn trong tiếp cận cơ hội việc làm tốt, lựa chọn ngành nghề và vị trí việc làm. Trong lĩnh vực chính trị, mặc dù các tỷ lệ có xu hướng tăng nhưng đều chưa đạt chỉ tiêu.

Nhìn chung, số phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là cấp trưởng, so với nam giới còn khoảng cách rất xa, có lĩnh vực có biểu hiện giảm trong các năm gần đây. Phụ nữ vẫn chịu gánh nặng “kép” về công việc xã hội và chăm sóc gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, mua bán phụ nữ, trẻ em; xâm hại tình dục trẻ em; tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống,... là các vấn đề cần tiếp tục được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra về BĐG còn hình thức, kết quả còn hạn chế.

Chiều cùng ngày, Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Nguyễn Dư
Số lần đọc:165