Quốc hội thảo luận tổ kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Ngày: 23.07.2021
Thứ sáu, ngày 23/7/202, buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và thảo luận ở tổ về những nội dung này. Buổi chiều, Quốc hội nghe: Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và thảo luận ở tổ về những nội dung này.

Trước đó, ngày 22/7/2021, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ ba tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang thống nhất với Tờ trình 234, ngày 14/7/2021 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 05/BC-UBPL15 ngày 21/7/2021 cuat Ủy ban Pháp luật thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhieeejm kỳ 2021-2026. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021;  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. Qua thảo luận các đại biểu trong tổ đánh giá cao kết quả đạt được về phát triển kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm, các giải pháp đưa ra để thực hiện trong 6 tháng cuối năm nhưng lưu ý một số giải pháp phải xây dựng kịch bản cụ thể hơn như duy trì mục tiêu tăng trưởng; tiêm vác –sin cộng đồng đạt 75%; bảo đảm việc làm gắn với hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịcch bệnh Covid 19 kéo dài; có đại biểu đề nghị Chính phủ nên tiến hành số hóa nhanh hơn nhiều lĩnh vực để thích nghi kịp thời với tình trạng giãn cách xà hội phòng chống Covid 19. Đối với Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm, các đại biểu đồng tình nhưng đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cụ thể hơn đối với tình trạng Đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng; xây dựng gói hỗ trợ hiệu quả hơn đối với doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng mạnh bới dịch bệnh Covid 19; Xây dựng Trung tâm hoặc Bệnh viện ở đồng bằng Sông Cửu Long đạt tiêu chuẩn để điều trị bệnh nhân nặng nhiễm Covid 19…Đại biểu Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đơn vị tỉnh Kiên Giang đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các địa phương xây dựng sớm Quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội để Chỉnh phủ phê duyệt trong quý IV năm 2021 thay vì quý I năm 2022, trên cơ sở Quy hoạch này xây dựng Quy hoạch ngành và quy hoạch lĩnh vực , vì đây là Quy hoạch “cái”. Đối với hạ tầng giao thông đồng bằng Sông Cửu Long cần quy hoạch cả theo chiều dọc lẫn chiều ngang để bảo đảm tính kết nối vùng, khu vực Đông Nam Á nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế- xã hội gắn với quốc phòng an ninh của vùng này.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:194