Quốc hội thảo luận Tổ về 3 dự án luật
Ngày: 11.06.2020
Thứ Tư, sáng 10/6/2020, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ 12 điều hành phiên thảo luận. Thảo luận về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi): Các đại biểu nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội về sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm tạo môi trường minh bạch, đồng bộ đối với hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời, bảo đảm sự tương thích với pháp luật các nước và các công ước quốc tế về lao động di cư. Các đại biểu góp ý kiến về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật; chính sách của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chế độ bảo hiểm, chính sách đối với người lao động khi về nước; về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; về cấp giấy phép và thời hạn giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động;...

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú, ĐBQH tỉnh đóng góp dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) thể hiện khoản 1 Điều 3 hạn chế bất cập như đi thăm thân, nhưng sau đó ở lại; tình trạng đưa lao động bất bất hợp pháp đi nước ngoài không được bảo vệ…do đó sửa lần này sẽ tăng cường việc bảo vệ người đi lao động ở nước ngoài, quản lý nhà nước đối với lao động ở nước ngoài…

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, đồng tình việc ban hành dự án luật người lao động…tạo cơ sở pháp lý quản lý chặt chẽ hơn và tương thích với các cam kết quốc tế, đồng bộ với các luật khác, hỗ trợ cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo báo cáo thẩm tra còn nhiều nội dung phải lấy ý kiến đại biểu rất băn khoăn; đại biểu cho rằng có nhiều chính sách nhân văn nhưng chưa thể hiện nguồn lực thực hiện. Về hành vị bị cấm như hành nghề Massa ở Việt Nam không cấm nhưng đưa vào luật này có phù hợp không…

Thảo luận về Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế: Các đại biểu cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các đại biểu tập trung cho ý kiến về: đối tượng áp dụng; chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế; nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế; chấm dứt hiệu lực và tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế;...

Phát biểu dự án Luật Thỏa thuận quốc tế được nâng lên từ pháp lệnh, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, ĐBQH tỉnh Đắc nông, thành viên Tổ 12 phát biểu, không làm phát sinh ràng buộc, nghĩa vụ quốc tế, mâu thuẫn vói luật Điều ước quốc tế; khi luật này được thông qua sẽ mang tính đồng bộ, giải quyết được các thỏa thuận hợp tác quốc tế nhất là các địa phương có đường biên giới giáp các nước ban trong khu vực tới tận huyện, xã, khi được UBND tỉnh chấp thuận; liên quan đến tổ chức phi chính phủ thì phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ công an, Bộ Ngoại giao.

Đại biểu Lê Thành Long, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh, nhất trí sự cần thiết ban hành luật, tuy nhiên còn một vài băn khoăn. Về chủ thể ký kết các thỏa thuận quốc tế đều liên quan đến nghĩa vụ nhà nước so với Pháp lệnh khoản 2 Điều 7 2013 thì mở rộng đáng kể chủ thể: nhóm các cơ quan dưới cấp bộ, tỉnh, huyện, xã; các tổ chức…khó khăn trong việc quản lý; khi đưa vào điều chỉnh thì sẽ phát sinh các thủ tục hạn chế; thứ hai, trình tự thủ tục nên chăng chỉ quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, cấp tỉnh, các cơ quan dưới thì nên theo hướng dẫn thủ tục để bảo đảm tính khả thi; thứ ba, các thỏa thuận đầu tư đề nghị bỏ ra khỏi dự án luật; cuối cùng, là trách nhiệm quốc gia đối với các thỏa thuận quốc tế liên quan đến nhiều nguồn phải xác định để loại trừ khả năng không phát sinh trách nhiệm pháp lý mà nhà nước phải bồi thường, đề nghị cơ quan soạn thảo phải rà soát loại trừ trách nhiệm quốc tế của nhà nước Việt Nam.

Đại biểu Hồ Văn Thái, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 9, ĐBQH tỉnh, Điều 29 thỏa thuận quốc tế giữa bộ đội với công an là một bước tiến, tuy nhiên cần quy định chủ thể của Bộ Quốc phòng phải có khung để bảo đảm tính thống nhất giữa 2 lực lượng; việc mở rộng đến địa bàn xã là phù hợp, tuy nhiên cần quy định khung thủ tục chặt chẽ tạo hành lang pháp lý để thỏa thuận, giao lưu, kết nghĩa bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ. Đề nghị chuyển khoản 6, Điều 3 về Điều 8 về các hành vi bị cấm sẽ phù hợp hơn. Đại biểu Lê Thành Long , đây là 1 trong số ít đạo luật ảnh hưởng đến người dân hàng ngày, lần này sửa một số vấn đề phát sinh để phù hợp.

 Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính: Các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật, đồng thời tại phiên thảo luận, các đại biểu đã cho ý kiến về các vấn đề sau: các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; biện pháp xử lý hành chính đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, nhất là đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; bổ sung quy định nâng mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực nhằm tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; về thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; về thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính; quy định đối với người dưới 18 tuổi vi phạm hành chính;...

Đại biểu Lê Thành Long, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh giải thích một số nội dung các đại biểu trong Tổ đặt ra như, chức danh có thẩm quyền xử phạt hành chính liệt kê cụ thể nhưng có thay đổi sẽ gặp khó khăn, sẽ cố gắng liệt kê đầy đủ, nếu thành lập tổ chức,chức danh mới sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc áp dụng cưỡng chế xử phạt hành chính áp dụng trong phạm vi hẹp; tăng mức phạt tối đa để bảo đảm tính răn đe sẽ dựa trên cơ sở các địa phương, các ngành đề xuất trình; người sử dụng trái phép chất ma túy kỳ này Chính phủ đưa vào để xử lý sớm, một số ý kiến khác sẽ làm rõ trước khi trình Quốc hội.

Thanh Anh
Số lần đọc:315