Quốc hội thảo luận tổ về kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước
Ngày: 22.07.2021
Thứ Năm, ngày 22/7/2021, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe các báo cáo về KTXH, NSNN; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tiếp đó, Quốc hội nghe Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Sau đó, Quốc hội họp riêng nghe Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận ở Đoàn về nội dung này. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về KTXH, NSNN và kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025.

Trước đó, thứ Tư, ngày 21/7/2021, buổi sáng, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức điện tửTiếp đó, Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 478 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và 95.79% tổng số ĐBQH); Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 95.19% tổng số ĐBQH); Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước: có 472 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 471 đại biểu tán thành (bằng 94.39% tổng số ĐBQH); 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).  Sau dó, dưới sự điều hành của Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và tiến hành thảo luận về nội dung này. Tại phiên thảo luận đã có 10 đại biểu Quốc hội phát biểu; trong đó, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Bên cạnh đó, các ý kiến đại biểu cũng tập trung thảo luận về một số nội dung như: việc điều chỉnh, lựa chọn 02 chuyên đề giám sát tối cao; phạm vi giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; việc nâng cao chất lượng “hậu giám sát”; những kiến nghị về phương thức và cách thức tiến hành cho phù hợp với điều kiện dịch Covid-19…

Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Chuyên trách.

Buổi chiềudưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và tiến hành thảo luận về nội dung này.Qua thảo luận đã có 11 đại biểu Quốc hội phát biểu và 01 đại biểu tranh luận; trong đó, đa số ý kiến đại biểu nhất trí cao với nội dung Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách đơn vị tỉnh Kiên Giang (ảnh) bày tỏ sự tán thành cao việc đưa dự án Luật Đất đai vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Đây là dự án Luật quan trọng, cần nghiên cứu thận trọng, lỹ lưỡng. Vì vậy, thống nhất xem xét thông qua tại ba kỳ họp. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng, việc thông qua một dự án luật trong 2 kỳ họp hay 3 kỳ họp thì phụ thuộc nhiều vào chất lượng chuẩn bị hồ sơ Dự án luật. Do đó, nếu khả năng chuẩn bị Dự án luật tốt, khẩn trương thì có thể đẩy nhanh hơn tiến trình thông qua luật, đảm bảo luật có hiệu quả và đưa vào thực tiễn một cách sớm nhất. Kết luận một số nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, sau thời gian thảo luận khẩn trương, sôi nổi, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, đề xuất thêm nhiều biện pháp để tiếp tục đổi mới phương pháp xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan chủ quản đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, soạn thảo một số dự án luật nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa Văn kiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện; đề nghị các cơ quan có liên quan cần chuẩn bị sớm các tài liệu của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV để gửi các đại biểu Quốc hội có thời gian xem xét, tham gia ý kiến. 

Thanh Anh
Số lần đọc:223