Quốc hội thảo luận trực tuyến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Ngày: 01.11.2021
Thứ Bảy, ngày 30/10/2021buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Trước đó, ngày 29/10/2021 buổi sáng, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10 theo hình thức trực tuyến dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Qua thảo luận, đã có 30 ý kiến đại biểu phát biểu và 01 ý kiến đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu đánh giá cao và tán thành với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đồng thời, nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật nhằm: khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững, hiệu quả, tiệm cận với các thông lệ quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh để trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế. Ngoài ra, tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng góp ý kiến về những nội dung cụ thể, như: hồ sơ và bố cục dự thảo Luật; sự phù hợp của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với Hiến pháp và các luật có liên quan; phạm vi điều chỉnh; áp dụng pháp luật; chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm (quy định chung về hợp đồng bảo hiểm; nội dung hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe; hợp đồng bảo hiểm tài sản và thiệt hại; đề phòng hạn chế tổn thất, phòng, chống gian lận bảo hiểm, giải quyết tranh chấp); doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm (cấp phép thành lập và hoạt động; tổ chức hoạt động; cơ cấu tổ chức quản lý; khả năng thanh toán và biện pháp can thiệp; sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong bảo mật thông tin; thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm); bảo hiểm vi mô; đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm; hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường bảo hiểm; bảo hiểm bắt buộc; các hành vi bị nghiêm cấm; thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo hiểm; hình thức hợp đồng bảo hiểm; Hội đồng bảo hiểm...

Đại biểu Nguyễn Việt Thắng, phát biểu trong Kỳ họp thứ 2 (phiên họp trực tuyến tại điểm cầu Kiên Giang)

Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Đại biểu Nguyễn Việt Thắng (ảnh) cơ bản nhất trí với Dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Đồng thời đề xuất quan tâm thêm một số nội dung sau: Về một số chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch, đề nghị  cân nhắc xem xét chỉ tiêu “phấn đầu đạt 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025 khá cao và rất khó thực hiện… Đối với chỉ tiêu kinh tế chiếm 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

Đây là nội dung mới đặt ra, do đó cần phải làm rõ nội hàm các yếu tố cấu thành kinh tế số nhằm đảm bảo tính khả thi trong thực tế; Việc cơ cấu lại nền kinh tế phải đặt trong bối cảnh diễn biến phức tạp củ dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài và có những yếu tố bất định để đề ra giải pháp phù hợp. Trong giai đoạn mới cơ cấu lại nền kinh tế phải lấy hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá. Đại biểu nhất trí cao với 5 nhóm giải pháp đã nêu trong dự thảo kế hoạch; Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp và vấn đề liên quan đến phát triển thị trường lao động: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu đảm bảo cho số đông người dân được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Về phát triển thị trường lao động, cần phải phát triển mạnh hệ thống tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh ngay  từ bậc trung học cơ sở gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội…Đại biểu Châu Quỳnh Dao (ảnh) cơ bản thống nhất với Dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên đại biểu còn băn khoăn một số điểm như: chất lượng tăng trưởng ngày càng tăng lên nhưng động lực tăng trưởng ở khu vực xuất khẩu hàng hóa rơi vào doanh nghiệp có vốn từ FBI, chiếm tổng giá trị đến 70%, mặc dù số doanh nghiệp khoảng 7.000, tức chiếm 2% trong tổng số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đây là điểm mà ta cần cân nhắc kỹ để trong thời gian tới chúng ta bớt lệ thuộc, để kinh tế chúng ta phát triển vững; Vấn đề tỷ lệ lao động qua đào tạo, đại biểu đồng tình với nguyên nhân trong báo cáo đã đề ra… Kiến nghị Chính phủ cần quyết tâm hơn nữa trong giai đoạn này đó là lĩnh vực đầu tư công, cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng; phát triển doanh nghiệp; đào tạo lao động có trình độ mới cạnh tranh được trong thời kỳ hội nhập này…

Thanh Anh
Số lần đọc:184