Quốc hội thảo luận về an toàn thực phẩm
Ngày: 05.06.2017
Thứ hai, ngày 5-6-2017Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011-2016.Sau đó, thảo luận ở hội trường về nội dung này do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Qua thảo luận phiên buổi sáng, có 16 đại biểu tham gia phát biểu, 7 đại biểu tham gia tranh luận, trong đó có Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.Đa số đại biểu đồng tình với nhận định, đánh giá trong báo cáo, những thuận lợi, khó khăn, đề suất những giải pháp khắc phục trong quản lý, xử lý các vi phạm về vệ sinh ATTP.

 Theo báo cáo, từnăm 2011- 2016 đã có 158 văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan trung ương ban hành; 669 văn bản các địa phương đã ban hành về ATTP. Nội dung các văn bản pháp luật ban hành về cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về ATTP; nội luật hóa các điều ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, tương đối thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; các quy định hướng dẫn đã bám sát văn bản gốc, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý ATTP…

Năm 2016, cả nước có trên 200 cơ sở thực hiện kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm ATTP do Nhà nước đầu tư hoặc được chỉ định; 34 tổ chức cơ quan, tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ làm nhiệm vụ kiểm định, kiểm nghiệm mẫu, giám định, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thực phẩm; số lượng cơ sở kiểm định, kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17.025 là 165 cơ sở, số được chỉ định là 151. Đầu tư từ ngân sách nhà nước về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng về ATTP được tăng cường, chiếm 16,3% so với tổng đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác ATTP cả giai đoạn.

Cả nướccó 23.076 cơ sở sản xuất kinh doanh rau, quả tươi sống, với lượng sản xuất 3,9 triệu tấn/năm; số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh sản phẩm thịt đạt 43% trên tổng số 15.388 cơ sở thuộc diện phải cấp giấy và chiếm 20,8% trên tổng số cơ sở chăn nuôi; sốcơ sở triển khai,áp dụng quy trình thực hành tốt trong chăn nuôi trên 11.230 hộ, có hơn 100 trang trại chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh. Nhiều mô hình chăn nuôi, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm theo chuỗi khép kín, đầu tư hệ thống chuồng, trại hiện đại, đệm sinh học, hầm biogas để cải thiện điều kiện chăn nuôi và xử lý ô nhiễm môi trường... Tỷ lệ cơ sở nuôi trồng thủy sản năm 2015 được kiểm tra đạt yêu cầu là 89,1% tăng so 2013 (66%); đến tháng 11/2016 đã cấp được 201 giấy chứng nhận VietGAP cho 350 cơ sở nuôi tôm, cá…

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng văn bản quá nhiều, nội dung hướng dẫn chậm, còn chồng chéo về phạm vi quản lý, hiệu quả công tác này chưa đáp ứng yêu cầu. Đề nghị cần rà soát, bổ sung đầy đủ, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là nâng cao công tác tuyên truyền chiều sâu để toàn xã hội nâng cao nhận thức về vệ sinh ATTPvì sức khỏe cộng đồng, xã hội./.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:198