Quốc hội thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Ngày: 12.06.2020
Thứ Sáu, ngày 12/6/2020 buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường: Quốc hội tiếp tục xem xét công tác nhân sự về phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quốc hội thảo luận ở Hội trường dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, buổi sáng 11/6/2020, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với kết quả bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khoá XIV đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với tỷ lệ 98,1%; Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vương Đình Huệ với tỷ lệ 97,7%; Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV đối với bà Nguyễn Thanh Hải với tỷ lệ 97,9%. Đồng thời thông qua 3 Nghị quyết: bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vương Đình Huệ; phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội họp tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển để nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác và Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về: đối tượng, tiêu chí, mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; về hướng dẫn kê khai hồ sơ, trình tự, thủ tục nộp thuế để được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước...

 

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:323