Quốc hội thảo luận về cơ chế đặc thù cho một số địa phương
Ngày: 22.10.2021
Thứ Sáu, ngày 22/10/2021, buổi sáng, Quốc hội nghe: Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách chủ trì phiên thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về 4 dự thảo Nghị quyết trên. Tuy nhiên, có một số ý kiến: Đối với dự thảo Nghị quyết đối với thành phố Hải Phòng, đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem có nên mở rộng phạm vi về các chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực; chính sách thu phí, lệ phí cần phải có lộ trình, thận trọng đối việc mở rộng các loại phí, mức thu thế nào cho phù hợp. Đối với 3 dự thảo Nghị quyết 3 tỉnh còn lại, đề nghị cơ quan soan thảo làm rõ hơn thu tiền sử dụng đất cũng như múc được hưởng 70%, sao không lấy mức cao hơn? Đối với quy hoạch sử dụng đất cần ở mức nào cho phù hợp để bảo vệ rừng phòng hộ, rừng chắn gió, bảo vệ môi trường cho cuộc sống người dân. Đại biểu Châu Quỳnh Dao, đối với dự thảo Nghị quyết cho tỉnh Thừa Thien Huế cần bổ sụng thêm tiêu chí xếp hạng đô thị để xây dựng địa phương này theo Nghị quyết 54; đề nghị Ban soạn thảo cần nêu rõ cơ chế đặc thù nào áp dụng ngay, cơ chế nào thí điểm. Đại biểu Nguyễn Việt Thắng cơ bản thống nhất với dự thảo các Nghị quyết, nhưng đề nghị cần có lộ trình thực hiện việc thu các loại thuế, phí ngoài danh mục cũng như tỷ lệ phân chia các loại này, giao cho Hội đồng nhân dân địa phương quyết định, cần có báo cáo đánh giá tác động để thấy rõ hơn hiệu quả khi tổ chức thực hiện; đối với thành phố Hải Phòng đề nghị cần làm rõ hơn về tổ chức bộ máy, biên chế, thủ tục hành chính để bảo đảm hiệu quả khi thực hiện. Đại biểu Lý Anh Thư đồng tình việc tăng phí, lệ phí phải có lộ trình cụ thể, phù hợp…

Buổi chiều, Quốc hội nghe: Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020; Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung trên.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:113