QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)
Ngày: 13.06.2018
Ngày 13-6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Theo Báo cáo thẩm tra về dự án Luật này, thì dự thảo Luật được chỉnh lý cơ bản đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng trong xây dựng Luật, trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nhiều quy định của dự thảo Luật đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành như: Quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm giải trình; tiêu chí đánh giá công tác PCTN; báo cáo, công khai báo cáo công tác PCTN; tuyên truyền, giáo dục về công tác PCTN; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thanh toán qua tài khoản và nhiều nội dung khác của dự thảo Luật.

Ủy ban Tư pháp cho rằng, đây là một dự án Luật hết sức quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội nên một số nội dung lớn, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau cần được đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả công tác PCTN, khắc phục được những hạn chế trong thực tiễn thi hành Luật, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta, bảo đảm tính khả thi, nhất là quy định về xử lý tài sản, thu nhập chênh lệch hoặc tăng thêm mà người kê khai không giải trình được một cách hợp lý nguồn gốc; thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN khu vực ngoài nhà nước (KVNNN); cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập,...

Đa số ý kiến nhất trí với việc cần thiết sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng. Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề sau:

Về mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra KVNNN: Đại biểu tán thành với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra KVNNN, nhưng chỉ áp dụng khi các doanh nghiệp này có liên quan đến tài sản, vốn nhà nước như tham gia các dự án có vốn đầu tư nhà nước. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc phạm vi mở rộng thận trọng để bảo đảm tính khả thi. Bên cạnh đó, có ý kiến không tán thành với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật sang KVNNN. Đề nghị rà soát để bảo đảm dự thảo Luật bao quát hết được doanh nghiệp trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng; mở rộng áp dụng đối với cả các tổ chức tôn giáo, nhà chùa vì đây cũng là các tổ chức có huy động sự đóng góp của nhân dân; bổ sung thêm các quy định về trách nhiệm phát hiện và xử lý tham nhũng đối với KVNNN.

Về hành vi tham nhũng: Bổ sung thêm hành vi tham nhũng chính sách; quy định hành vi chạy chức, chạy quyền cũng là hành vi tham nhũng. Có ý kiến cho rằng, 12 hành vi của dự thảo Luật mới chỉ đề cập trong khu vực nhà nước mà chưa đề cập đến các hành vi tham nhũng ở KVNNN. Do đó, đề nghị bổ sung các hành vi tham nhũng KVNNN như đưa hối lộ để gian lận thương mại, đưa hối lộ để dành lợi thế kinh doanh,… Bổ sung hành vi tham nhũng là hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ; hành vi không giải quyết hoặc chậm giải quyết công việc vì vụ lợi.

Hành vi bị nghiêm cấm: Đề nghị bổ sung hành vi cấm khác như hành vi dung túng, tiếp tay cho tham nhũng; hành vi cấm lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý cán bộ, công chức, trong hoạt động kiểm tra, xác minh để trục lợi; hành vi thiếu hợp tác, lẩn trốn, chạy tội, phân tán tài sản khi bị phát hiện, điều tra, truy tố; hành vi tiêu hủy văn bản, giấy tờ liên quan đến tham nhũng; hành vi kích động bạo loạn, tổ chức gây sức ép với cơ quan chức năng,...

Nguyễn Dư
Số lần đọc:238