Quốc hội thảo luận về dự án Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
Ngày: 19.11.2018
Sáng 16-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề: Sự cần thiết của việc ban hành Luật và cách tiếp cận xây dựng Luật, có ý kiến đề nghị bổ sung lý do cần thiết ban hành luật là việc lạm dụng rượu, bia liên quan mật thiết đến bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, mang thai ngoài ý muốn,... Một số ý kiến đề nghị chưa cần thiết ban hành Luật; đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định, sau đó tổng kết rồi trình Quốc hội xây dựng luật. Có ý kiến đề nghị cách tiếp cận phòng, chống tác hại rượu, bia nên trên cơ sở kiểm soát 3 nhóm vấn đề liên quan đến rượu, bia gồm sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu - tiêu thụ - xử lý tác hại của rượu, bia; có ý kiến đề nghị cần mở rộng góc độ tiếp cận từ sản xuất, kinh doanh, văn hóa, du lịch để đảm bảo tính khái quát và khả thi; ý kiến khác đề nghị nghiên cứu rà soát lại dự án Luật để đảm bảo phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, hội nhập quốc tế.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, một số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; một số ý kiến khác đề nghị chỉ đề cập đến các quy định có liên quan đến sức khỏe và thuộc lĩnh vực y tế. Một số ý kiến đề nghị bổ sung sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ rượu bia; biện pháp giảm cung cấp, giảm tác hại của rượu, bia vào phạm vi điều chỉnh. Có ý kiến đề nghị phạm vi điều chỉnh là các biện pháp phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn và đề nghị phạm vi điều chỉnh tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Chính sách về giá rượu, bia; chính sách làm giảm khả năng sẵn có của rượu, bia; chính sách hạn chế thông tin quảng cáo, tuyền truyền về rượu, bia.

Về chính sách trong phòng, chống tác hại của rượu, bia, có ý kiến đề nghị nên có 5 nhóm chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia: Chính sách về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chính sách về sản xuất, kinh doanh; chính sách về giá; chính sách về giảm tác hại của rượu, bia; chính sách về tài chính và xã hội hóa. Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách khen thưởng, xử lý vi phạm; chính sách truyền thông; theo đó chính sách này phù hợp đối với từng đối tượng, trong đó có đối tượng thường xuyên sử dụng, sử dụng nhiều và đối tượng thanh niên, trẻ tuổi; chính sách khuyến khích sản xuất các sản phẩm thay thế như bia không độ cồn, bia ít độ cồn và quy định điều kiện tiếp cận của khách hàng đối với loại bia này. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể lộ trình tăng thuế ngay trong Luật; ý kiến khác đề nghị cần cân nhắc việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là biện pháp quản lý của nhà nước không phải là chính sách. Một số ý kiến đề nghị trong chính sách không nên đánh đồng rượu với bia.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở của việc cấm quảng cáo rượu, bia từ 15 độ trở lên; ý kiến khác không đồng ý cấm quảng cáo rượu, bia từ 15 độ trở lên dưới mọi hình thức và đề nghị xem xét để đảm bảo thống nhất với các quy định của Luật Quảng cáo, Luật Thương mại. Có ý kiến cho rằng quy định cho phép quảng cáo rượu, bia dưới 15 độ cồn nhưng lại cấm quảng cáo rượu, bia trên 15 độ dưới mọi hình thức là bất công, không hợp lý. Có ý kiến cho rằng hành vi “nhập lậu rượu bia” là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, do vậy nên không quy định tại khoản này; đề nghị bổ sung cấm hành vi “sản xuất men giả không đảm bảo chất lượng rượu, bia”. Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định cấm ép buộc người khác uống rượu, bia; bổ sung cụm từ ”dụ dỗ” trước cụm từ  “ép buộc”; làm rõ thế nào là ép buộc; bổ sung quy định cấm sản xuất rượu thủ công không có giấy phép kinh doanh; cấm hành vi sản xuất rượu, bia giả; cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông; cấm bán rượu, bia trong một số ngày lễ.

Ngoài ra các đại biểu Quốc hội còn thảo luận về tên gọi của Luật, về quy định kiểm soát quảng cáo rượu, bia, về các biện pháp quản lý rượu thủ công, về quy định không được bán rượu, bia trên internet, về các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia, về kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự án Luật với hệ thống pháp luật và tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan, về quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc sử dụng rượu, bia và phòng, chống tác hại của rượu, bia, về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia, về các trường hợp không được uống rượu, bia, về địa điểm, đối tượng, phương thức không được bán rượu, bia, về phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, không an toàn, nhập lậu, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia và một số vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:182