Quốc hội thảo luận về dự án luật quản lý thuế (sửa đổi)
Ngày: 19.11.2018
Chiều 15-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Phát biểu về nội dung trên đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, góp ý cho dự luật nêu trên một số nội dung sau:

Thứ nhất, về những hành vi bị cấm trong quản lý thuế tại Điều 6, với 7 khoản nêu trong dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé nhận thấy quy định này còn chung chung chưa làm rõ đâu là cấm đối với hành vi của công chức cơ quan quản lý thuế, đâu là cấm đối với người nộp thuế, có tách bạch rõ ràng vấn đề này ra thì sẽ thuận lợi trong việc nhận diện hành vi vi phạm của từng đối tượng. Bên cạnh đó, một số nội dung quy định chưa bao hàm hết các hành vi vi phạm. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé lấy một dẫn chứng cụ thể trong 7 khoản này là tại khoản 1 Điều 6 có nêu: Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế với công chức cơ quan quản lý thuế để trốn thuế. Ở đây, không chỉ có việc trốn thuế mà hành vi này còn cố tình dàn xếp để kéo dài thời gian chậm nộp thuế làm cho pháp luật về thuế thực hiện không nghiêm, tạo điều kiện cho các hình vi tiêu cực có thể xảy ra. Đề nghị Ban soạn thảo rà soát, nghiên cứu, quy định cụ thể, rõ ràng hơn đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế để pháp luật về thuế được thực hiện chặt chẽ hơn.

Thứ hai, về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước. đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đồng tình với rất nhiều đại biểu đã phát biểu trước. Quan điểm của đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé không đồng tình với dự thảo luật tại khoản 2 Điều 21. Như vậy, cũng không đồng tình với khoản 4 Điều 110 và khoản 3 Điều 119. bà cũng chưa thực sự đồng tình với đề xuất của Ủy ban Tài chính, Ngân sách trong báo cáo thẩm tra với 3 lý do như sau: Đối với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán quy định tại Điều 118 của Hiến pháp năm 2013. Như vậy, chúng ta thấy tính hoạt động độc lập, chỉ tuân thủ theo pháp luật của Kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó, Tổng kiểm toán là người chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm toán trước Quốc hội. Như vậy, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tuân thủ pháp luật. Đối với cơ quan quản lý thuế, đây là cơ quan, là đối tượng chịu sự kiểm tra của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước. Như vậy, không thể có sự khác biệt trong kết luận của 3 cơ quan này trong cùng một vụ việc. Chúng ta lấy kết luận của cơ quan thuế chúng ta thực hiện theo đó hoặc chúng ta giao cho Thủ tướng để trình quyết định thì sẽ không phù hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa 3 cơ quan này trong thời gian qua chưa thấy phát hiện vấn đề gì vướng mắc như trên. Bà Nguyễn Thị Kim Bé làm đại biểu 3 nhiệm kỳ rồi chưa thấy Chính phủ hoặc Kiểm toán nhà nước báo cáo với Quốc hội về vướng mắc này. Những điều khoản này đủ để khẳng định quy định tại khoản 2 Điều 21, khoản 4 Điều 110 và khoản 3 Điều 119 là không phù hợp. Nếu kết luận giữa 3 cơ quan trên có sự khác nhau giữa việc thực hiện nghĩa vụ phải nộp thuế, hoàn thuế như dự thảo luật nêu và kết quả này phát hiện là không đúng pháp luật thì theo đại biểu phán quyết cuối cùng đó là tòa án. Đề nghị bỏ Điều 21, bỏ khoản 4 Điều 110 và khoản 3 Điều 119.

Vấn đề chống chuyển giá, dự thảo luật đã luật hóa một số quy định của các văn bản quy hoạch pháp luật mà trong thời gian qua áp dụng có hiệu quả đối với các hoạt động quản lý thuế như xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai các dịch vụ thuế điện tử, quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, các tổ chức, các đơn vị liên quan trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, các cơ sở pháp lý hiện hành và các điều khoản quy định như trong dự thảo luật chưa đủ cơ sở để ngăn ngừa tình trạng chuyển giá, trốn thuế.

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 và kinh tế kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ, cần phải quy định vào trong luật những quy định chặt chẽ hơn để chống chuyển giá, xói mòn nguồn thu mà các quốc gia trên thế giới đã áp dụng mà chúng ta quy định làm sao cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đề nghị bổ sung quy định đối với các hoạt động kinh tế số và các giao dịch kết nối có ảnh hưởng đến thuế trực thu và thuế gián thu. Đề nghị bổ sung các quy định là công cụ để xử lý việc thành lập các công ty, doanh nghiệp để hưởng ưu đãi mà không hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất. Đề nghị xây dựng các nguyên tắc phân bổ rủi ro phù hợp với thực chất kinh doanh, nguyên tắc giao dịch độc lập, nguyên tắc thu thuế theo hướng bản chất hoạt động không phải chỉ căn cứ vào hợp đồng. Đề nghị quy định cung cấp số liệu hồ sơ của các công ty liên kết để đảm bảo cho cơ quan thuế có đủ thông tin quản lý và xác định nghĩa vụ thuế nhưng cũng phải đảm bảo cơ quan thuế không được sử dụng tùy tiện các thông tin này để gây khó khăn cho doanh nghiệp./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:110