Quốc hội thảo luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày: 09.11.2017
Ngày 07-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017.

Năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có giảm so với năm 2016, thể hiện trên các tiêu chí: Số lượt công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 8,5%, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo giảm 8,9%, tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước giảm 14,8%, tuy nhiên số đoàn đông người tăng 10,2% so với năm 2016. Về khiếu nại, so với năm 2016 giảm 8,67% số đơn và giảm 16,3% số vụ việc. Số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai chiếm 60,4% trong tổng số đơn khiếu nại. Về tố cáo, so với năm 2016 giảm 9,74% số đơn và giảm 14,4% số vụ việc. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỉ lệ 62,3% tổng số đơn tố cáo.

Tuy tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Đáng chú ý là một số thế lực đã lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người hoặc có hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, nhân dân. Trước tình hình, diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp, phối hợp bảo vệ an toàn cho cán bộ tiếp công dân và đảm bảo an ninh, trật tự.

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình khiếu nại, tố cáo hiện nay là: Một số cơ chế, chính sách pháp luật chưa được hoàn thiện, hoặc thiếu đồng bộ, việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành chậm, còn nhiều quy định chưa phù hợp với thực tiễn nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi. Trong đó, chính sách, pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn phát sinh nhiều bất cập. Một số vụ việc khiếu nại về đất đai, nhà cửa do lịch sử để lại nay rất khó khăn để giải quyết dứt điểm. Công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở một số địa phương còn nhiều tồn tại, yếu kém, nhất là trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tỷ lệ lỗi trong các quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại, tố cáo khá cao. Pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn một số bất cập. Việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những yếu kém nhất định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao,… Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017./.

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:201