Quốc hội thảo luận về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày: 16.06.2020
Thứ Ba, ngày 16/6/2020, buổi sáng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hộiPhùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Qua thảo luận đã có 11 đại biểu phát biểu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu. Các đại biểu Quốc hội đều thống nhất là cần thiết phải ban hành một Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Có một số ý kiến đề nghị về tên gọi nên sửa và đề nghị sửa các đối tượng theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Có ý kiến đề nghị làm rõ đối tượng để tránh cào bằng và nên miễn, giảm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chứ không chỉ là những doanh nghiệp nhỏ và cũng xem lại các tiêu chí về doanh thu, lao động cho hợp lý và có ý kiến đề nghị nới rộng mức miễn, giảm thuế từ 30 lên 40%. Nhưng có ý kiến cho rằng doanh nghiệp có thu nhập thì vẫn là những doanh nghiệp mặc dù có khó khăn nhưng vẫn có lợi nhuận. Những đơn vị khó khăn là những đơn vị không còn thu nhập, cho nên cũng nhiều ý kiến đề nghị là phải xem xét vấn đề thuế giá trị gia tăng và cũng nên có những chính sách hỗ trợ khác về chính sách tín dụng, về chính sách bảo lãnh tín dụng, v.v. và cũng cần giãn thời gian kiểm toán và thanh tra để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung vào phục hồi sản xuất. Cũng có ý kiến là cần tính toán kỹ về kỳ tính thuế cũng như chi phí hành thu. Có ý kiến đề nghị là nghị quyết này nên là thực hiện ngay, không đợi theo hiệu lực là 45 ngày và đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát và ban hành, trình cấp có thẩm quyền quy định một chính sách tổng thể về hỗ trợ doanh nghiệp nói chung cũng như là doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc tiếp thu và giải trình và giao cho Ủy ban Tài chính, Ngân sách và các cơ quan có liên quan sẽ hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đại biểu Hồ Văn Thái, Phó chính trị Quân khu 9, ĐBQH tỉnh đồng tình với dự thảo luật, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng- An ninh; đại biểu thống nhất tên gọi vì đúng quan điểm của Đảng theo Nghị quyết số 33 và đã mở rộng đến vùng sâu, vùng xa;  Phạm vi điều chỉnh mở rộng đến biên phòng toàn dân, trách nhiệm các bộ ngành…; chương V thiết kế 4 điều, từ Điều 22-25, đại biểu đồng tình, tuy nhiên cần quan tâm đến chính sách đặc thù đối với tổ chức, cá nhân dọc tuyến biên giới, Điều 1, nên sắp xếp lại chuyển nguyên tắc lên trước chính sách; tương tự, chuyển Điều 6 lên trước Điều 3 để logic, tức nguyên tắc lên trước chính sách; cần giải thích tử ngữ “ thế trận biên phòng toàn dân”; khoản 2,3 Điều 7 nên sắp xếp lại theo Điều 32 Luật biên giới quốc gia cho tương thích; khoản 7 Điều 29, khoản 6 Điều 30…nên bỏ vì đã nêu ở luật khác. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách (ảnh) đồng tình với tên gọi; khoản 5, Điều 5 xây dựng nhiệm vụ chính trị là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nên bổ sung đầu khoản“ tham gia”; khoản 6 đề nghị bổ sung “ tham mưu” trước…sắp xếp dân cư, xây dựng hạ tầng… để phản ánh sát chức năng ; khoản 2, Điều 13 sau vùng biên giới thêm…” và vùng biển, đảo”  để thống nhất với khoản 4 Điều 6 về nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

 

Thanh Anh
Số lần đọc:291