Quốc hội thảo luận về Luật lực lượng dự bị động viên
Ngày: 14.11.2019
Thứ Ba, ngày 12-11, buổi sáng Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Trước đó, chiều 11-11, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, phát biểu nội dung trên đại biểu Hồ Văn Thái, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang,cơ bản nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên. Thời gian qua, Ban soạn thảo rất cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội từ kỳ họp thứ Bảy và đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thiện dự thảo luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ Tám lần này. Ông tham gia phát biểu nhằm làm rõ thêm một số nội dung của dự thảo luật như sau:

Tại Điều 15 là tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên. Theo đó, tại khoản 2 là “đơn vị dự bị động viên phải duy trì quân số, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị có số lượng phù hợp từ 10% đến 15%, dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp”. Dự thảo như vậy theo ông là phù hợp, vì nó vừa đảm bảo tính chủ động, linh hoạt và cũng vừa kế thừa quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh Lực lượng dự bị động viên hiện hành và cũng luật hóa Điều 10 Nghị định số 39 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Lực lượng dự bị động viên. Cụ thể là “quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên phải có tỷ lệ dự phòng thích hợp”. Theo dự thảo luật xác định tỷ lệ dự phòng từ 10 đến 15% là cần thiết, vừa đảm bảo tính chủ động về nguồn quân nhân dự bị khi huy động theo chỉ tiêu được giao. Bởi vì, theo như chúng ta đã biết, quân nhân dự bị phần lớn là lao động chính trong gia đình, số đông đi làm ăn xa, quá trình huy động có thể không có mặt đầy đủ hoặc quân nhân dự bị có thể bị bệnh tật, ốm đau, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc tình huống bất khả kháng không thể thực hiện được lệnh huy động, vì vậy cần có tỷ lệ dự phòng. Đây vừa đảm bảo tính bổ sung kịp thời cho số thiếu và cũng vừa đảm bảo cho đơn vị dự bị động viên hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống. Theo đại biểu Hồ Văn Thái, quy định như vậy là phù hợp, tuy nhiên, đối với lực lượng này, ông đề nghị phải cần có kế hoạch huấn luyện một cách hợp lý để đảm bảo cho lực lượng này thường xuyên cọ xát với công tác huấn luyện cũng như các thành phần khác. Tại Điều 40 là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, theo đó cơ quan, tổ chức có quân nhân dự bị làm việc, học tập, phối hợp với địa phương bố trí thời gian cho quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ khi chưa đến mức phải động viên, động viên cục bộ, tiếp nhận, bố trí công việc cho quân nhân dự bị khi kết thúc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện xong nhiệm vụ. Đây là điểm mới nhưng hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra vì hiện nay pháp luật của chúng ta chưa có quy định hoặc ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nơi có quân nhân dự bị làm việc, học tập trong đó có các công ty, các doanh nghiệp trong nước và các công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài. Trong thời gian qua cũng có nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện nhưng cũng có những doanh nghiệp chưa tạo điều kiện cho quân nhân dự bị thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh do nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, việc huy động quân nhân dự bị trong các tổ chức này tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu là rất khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng xây dựng quân đội nói chung, xây dựng lực lượng dự bị động viên nói riêng. Để đảm bảo tính công bằng cũng như các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Quy định nội dung ở Điều 40 là hoàn toàn phù hợp và cần thiết./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:288