Quốc hội thảo luận về luật Thanh niên
Ngày: 26.05.2020
Buổi chiều ngày 25/5/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Qua thảo luận đã có 15 đại biểu đăng ký phát biểu, 05 đại biểu phát biểu tranh luận, hơn 10 đại biểu đăng ký phát biểu nhưng không còn đủ thời gian. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất với nhiều nội dung dự thảo Luật và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của UBTVQH. Ngoài ra, để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể như sau: Về quan điểm, định hướng xây dựng luật, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với việc chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa nội dung, tinh thần của Hiến pháp 2013 về thanh niên; không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo từng lĩnh vực để tránh trùng lặp trong hệ thống pháp luật.

Về độ tuổi thanh niên, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với quy định của dự thảo Luật, theo đó độ tuổi thanh niên từ đủ 16 cho đến 30 tuổi. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị mở rộng độ tuổi thanh niên từ đủ 16 cho đến 35 tuổi. Về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị không quy định về vấn đề này; cũng có ý kiến đề nghị cần quy định để nâng tầm của Ủy ban như tư vấn cho Chính phủ và cần có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về công tác tổ chức, cơ chế phối hợp trong hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. Về Tháng Thanh niên, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với quy định tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên, được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên. Nhưng cũng có một số ý kiến đề nghị không nên quy định về vấn đề này vì công tác thanh niên là hoạt động thường xuyên. Về trách nhiệm của thanh niên, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với quy định về trách nhiệm của thanh niên tại dự thảo Luật. Một số ý kiến đại biểu đề nghị cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, gia đình và xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bổ sung quy định trách nhiệm của thanh niên trên mặt trận báo chí, truyền thông. Về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, nhiều ý kiến đồng tình với việc dự thảo Luật không quy định các chính sách cụ thể để tránh trùng lắp, chồng chéo với các luật chuyên ngành mà quy định về các chính sách chung của Nhà nước trong các lĩnh vực như: học tập và nghiên cứu khoa học; lao động và việc làm; khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, văn hóa, thể dục, thể thao; bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với thanh niên có tài năng; bổ sung quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên ở nông thôn, thanh niên vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng. Sau thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, trong phiên họp chiều nay, các vị đại biểu đã phát biểu với trách nhiệm cao, sôi nổi, tranh luận thẳng thắn, với mong muốn dành những gì tốt nhất, với trách nhiệm cao nhất cho thanh niên; đồng chí Phan Thanh Bình, thay mặt cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Trong thời gian vừa qua, UBTVQH  đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội còn góp ý về kỹ thuật lập pháp của dự thảo Luật. UBTVQH sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Thanh Anh
Số lần đọc:352