Quốc hội thảo luận về Luật trợ giúp pháp lý
Ngày: 02.06.2017
Ngày 01-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật này.

Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Về người được trợ giúp pháp lý (TGPL), đề nghị quy định thống nhất diện đối tượng đang được hưởng TGPL như quy định của pháp luật hiện hành và công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; mở rộng diện người được hưởng TGPL đối với một số đối tượng cụ thể. Về hỗ trợ thực hiện vụ việc TGPL phức tạp, điển hình tại các huyện nghèo, xã nghèo. Vấn đề này, có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định việc hỗ trợ kinh phí của ngân sách trung ương cho địa phương còn khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách cho hoạt động TGPL; đề nghị quy định ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, điển hình hoặc liên quan đến nhiều tỉnh.

Về ký hợp đồng thực hiện TGPL, nên bỏ quy định cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương ký hợp đồng thực hiện TGPL, vì không có chức năng thực hiện TGPL; đề nghị làm rõ về chủ thể ký hợp đồng thực hiện TGPL ở địa phương là Sở Tư pháp; giao Trung tâm TGPL ký hợp đồng TGPL thực hiện TGPL với tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật; đề nghị quy định cụ thể các điều kiện khi Trung tâm TGPL ký hợp đồng TGPL với luật sư. Về cộng tác viên TGPL, dự thảo Luật cần tiếp tục quy định về cộng tác viên TGPL như Luật TGPL năm 2006; ngoài ra, đại biểu đề nghị bổ sung một số đối tượng cộng tác viên TGPL, cụ thể như người đang công tác pháp luật tại sở, ban, ngành, Trợ giúp viên pháp lý, chuyên gia, Hội thẩm nhân dân,...

Chiều cùng ngày, Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó Quốc hội thảo luận ở Tổ về nội dung nêu trên./.

 

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:158