Quốc hội thảo luận về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
Ngày: 09.06.2020
Quốc hội thảo luận về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Thứ Ba, ngày 09/6/2020, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của  Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, nghe:  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 ; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 ;  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Qua thảo luận, có đại biểu đề nghị việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bà thủ đô Hà Nội theo luật ngân sách thì được giữ lại mà không nên đưa và Nghị quyết. Việc giữ lại 30 % quỹ đất các cơ quan Trung ương trả lại nên đưa vào mục đích công cộng. Việc cho vay Quỹ tài chính cần nghiên cứu để xử lý kịp thời khi có thiên tai, dịch bệnh. Có đại biểu đề nghị cần làm rõ thí điểm các thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương mang tính đặc thù có cơ chế chính sách, cơ chế, tài chính riêng, vậy cần xem xét lại Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp vì cho thí điểm quá nhiều. Việc trình cơ chế chính sách đặc thù thường quá ngắn, cần nghiên cứu kỹ hơn; đề nghị đặt trong tổng thể và làm rõ thêm còn địa phương nào sẽ xin cơ chế chính sách tài chính đặc thù…liên quan đến Điều 74 luật Ngân sách có còn ý nghĩa không. Đại biểu Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, ĐBQH tỉnh cho dự thảo Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù Thủ đô, theo khoản 2 Điều 55 của Hiến pháp 2013 là không có cơ chế riêng, khi thực hiện riêng phải sửa luật Thủ đô, luật Ngân sách, nay ta phải tháo gỡ cho Thủ đô, như thu ngân sách, quản lý chi ngân sách giao cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất ủng hộ như 15 địa phương có có số dư nộp ngân sách; quỹ dự trũ tài chính không được sử dụng quá 70% quy định trong năm, nay cho Hà nội 36 tháng là cơ chế nên ủng hộ…; phí, lệ phí trên địa bàn cần tình toán sao cho phù hợp; thu án phí của Tòa án giao cho Tòa để có cái riêng; hỗ trợ kinh phí cho các địa phương nên ủng hộ vì không có cơ chế này thì kiểm toán sẽ không cho phép, với nỗ lực của Quốc hội, đại biểu kỳ vọng Thủ đô Hà nội sẽ quản lý và phát huy tốt cơ chế ddajrc thù này. Đại biểu Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ĐBQH tỉnh, đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho Thủ đô Hà Nội. Giao thẩm quyền Hội đồng nhân dân quyết định đại biểu đồng tình; Án phí, lệ phí Tòa án, hiện nhà nước còn bao cập nặng nề( án phí thông thường 200.000 đồng/vụ.) nếu tính đúng, tính đủ như dịch vụ công thì khó thực hiện nên ửng hộ. Việc quản lý quỹ đất các cơ quan Trung ương trả lại giao cho UBND thành phố đáng lẽ phải xây công trình công cộng, công viên mà bán cho các doanh nghiệp xây dựng ác cao ốc cần xem xét lại. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 rất đồng tình, tuy nhiên trong đầu tư công, chỉ định thầu, đề nghị cần kiểm soát doanh nghiệp phải đảm bảo được cơ chế tài chính để thực hiện, để không để lại hậu quả trong đầu tư công như hời gian vừa qua.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:415