Quốc hội thảo luận về tài chính, ngân sách, đầu tư công
Ngày: 29.10.2018
Ngày đầu của tuần làm việc thứ 2, ngày 29-10-2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận.Qua thảo luận buổi sáng, đã có 26 đại biểu phát biểu và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã tham gia phát biểu giải trình.

Qua thảo luận đa số đại biểu thống nhất báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra, đánh giá tình hình 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2018, với nhận định của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, đó là đối với các chương trình mục tiêu Chính phủ chưa đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 26/QH14 đặt ra, nhiều chương trình, mục tiêu, dự kiến kéo dài thời gian thực hiện sang giai đoạn sau; tỷ lệ giao vốn, chương trình mục tiêu thấp, việc phê duyệt cụ thể các chương trình mục tiêu còn rất chậm. Đại biểu cho rằng, chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, năm 2017, cử tri cả nước, đặc biệt là cử tri khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi khảo sát khu vực sông Hậu, vùng sạt lở ven biển Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và chủ trì Hội nghị Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 120 ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên,  tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 120 còn rất chậm. Cụ thể là sau một năm triển khai nghị quyết, nhưng cho đến nay các bộ, ngành liên quan vẫn chưa tham mưu trình Chính phủ ban hành được chương trình hành động tổng thể thực hiện nghị quyết này. Tại Quyết định 1670 ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, vốn ngân sách trung ương thực hiện cho chương trình này là 15.866 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 15.470 tỷ đồng và vốn sự nghiệp là 396 tỷ đồng. Việc xây dựng chương trình đã chậm nhưng tình hình phân bổ giao vốn đầu tư thực hiện cho chương trình còn chậm hơn. Như vậy, từ khi có chủ chương, tức là Nghị quyết 73 năm 2016 cho đến khi được giao vốn là 3 năm, đại biểu băn khoăn là chỉ còn có 2 năm nữa thì liệu việc triển khai đầu tư xây dựng công trình này có hoàn thành được không? Có đảm bảo tiến độ và chất lượng không?việc thực hiện kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Nghị quyết số 1788 thì qua 5 năm mới đạt được 52%, trong khi mốc thời gian đến năm 2020 còn có 2 năm nữa…kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí phân loại về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và dần hình thành mục chi riêng cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trong mục lục ngân sách sự nghiệp.Hiện nay ngân sách nhà nước đã bố trí đạt 1% chi cho sự nghiệp môi trường. Tuy nhiên, nguồn ngân sách này địa phương chỉ chi hỗ trợ thu gom, phân loại vận chuyển, xử lý và chôn lấp rác thải sinh hoạt tại địa phương gặp khó khăn.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (ảnh), Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh thống nhất với các báo cáo của Chính phủ về ngân sách, đầu tư công và báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Đahi biểu cho rằng các báo cáo vè tài chính, thu ngân sách đạt cao, thể hiện sự điều hành chặt chẽ của Chính phủ. Tuy nhiên đại biểu cho rằng năm 2018 nguồn thu chưa bảo đảm tính bền vững, thu từ quyền sử dụng đất, dầu thô không đạt kế hoạch, chưa làm rõ nguồn thu từ kinh tế nhà nước, nguồn kinh kế ngoài nhà nước và nguồn có vốn đầu tư nước ngoài. Việc nợ đọng thuế còn cao tang hơn 34% so với thời điểm 31/12/2017, trong đó có nợ đọng 34.000 tỷ đồng khó có khả năng thu được, đề nghị Chính phủ cần làm rõ và đề nghị Quốc hội xóa khoản nợ này. Trong nguyên nhân giải ngân đạt thấp, báo cáo Chính phủ mới tập trung vào các nguyên nhân khách quan, chưa phân tích rõ nguyên nhân chủ quan. Trong cân đối ngân sách, mặc dù báo cáo trong giới hạn cho phép, tuy nhiên, Chính phủ cần phân tích thêm số nợ công chúng ta phải vay để trả theo cam kết cho Quốc hội xem xét. Trong đầu tư công trung hạn, đại biểu cho rằng chính sách pháp lý đã rõ ràng, hiệu quả đầu tư trung hạn đã thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng việc xác định danh mục ưu tiên đầu tư chưa bảo đảm tính liên thông, tính kết nối để nâng cao hiệu quảsuất đầu tư ở đồng bằng Sông Cửu Long, dẫn chứng, Quốc lộ 30 nối từ thành phố Cao Lãnh đến An Hữu- tỉnh Tiền Giang quá nhỏ, hay đọan đường xuyên Á từLộ Tẻ - Cần Thơ kết nối với cầu Vàm Cống đến Rạch Sỏi – Kiên Giang nhưng không được ưu tiên bố trí vốn đầu tư, mở rộng để khai thác hiệu quả tòan tuyến từ Cà Mau qua Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp…Đề nghị Chính phủ sớm đưa vào đầu tư để tăng tính kết nối, liên thông để phát triển kinh tế- xã hội vùng này.

Thanh Anh
Số lần đọc:79