Quốc hội thảo luận về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày: 27.10.2020
Theo Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Đợt 2 Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 02/11/2020-17/11/2020. Do các đại biểu tham gia thảo luận về các báo cáo của các cơ quan tư pháp và báo cáo công tác phòng chống tham nhũng ít hơn dự kiến, nên Quốc hội đã điều chỉnh chương trình ngày 27/10/2020 sang nửa buổi chiều ngày 26/10/2020.

Theo đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết. Tại phiên thảo luận, các ý kiến đại biểu phát biểu cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Qua thảo luận, ý kiến đại biểu phát biểu tập trung vào một số nội dung cụ thể, đó là: Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết; về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND Thành phố Hồ Chí Minh; về nghiên cứu, đề xuất đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND Thành phố để đảm bảo thực hiện tốt chức năng đại diện, quyền dân chủ của người dân và việc kiểm soát quyền lực đối với chính quyền ở quận, phường; về tên gọi, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, UBND phường; về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; về bố cục của dự thảo Nghị quyết; thời gian thực hiện Nghị quyết; việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết. Qua thảo luận có 10 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận vào chiều ngày 12/11/2020.

 

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:260