Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
Ngày: 14.11.2019
Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Trước khi thảo luận Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 7 năm 2018, cả nước đã xảy ra 13.149 vụ cháy, làm chết 346 người, bị thương 823 người; thiệt hại về tài sản ước tính 6.524,8 tỷ đồng và 6.462 héc-ta rừng. Trung bình mỗi năm xảy ra 3.287 vụ cháy, làm chết 87 người, bị thương 206 người, thiệt hại về tài sản trị giá 1.631,2 tỷ đồng và 1.615,5 héc-ta rừng. Trung bình mỗi ngày xảy ra 09 vụ cháy, làm chết hoặc bị thương 01 người, thiệt hại về tài sản ước tính 4,4 tỷ đồng và 5,3 héc-ta rừng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng, ban hành chính sách pháp luật về PCCC:Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng về PCCC; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật về PCCC. Nhìn chung, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp và cơ bản bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC. Song việc rà soát, ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC còn chậm so với quy định cũng như chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đến nay còn một số nội dung chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản theo quy định của Luật PCCC.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC:Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC được Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo; các địa phương, cơ sở tích cực thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về công tác PCCC. Mặc dù vậy, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, các hình thức, biện pháp tuyên truyền thiếu chiều sâu, chậm đổi mới; kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền còn hạn hẹp,…nên đã hạn chế ý thức về PCCC của người dân ở nhiều nơi, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa.

Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các vụ cháy, nổ: Giai đoạn 2014 - 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng mới 96.792 phương án chữa cháy, tổ chức thực tập 52.032 phương án, trong đó có 3.642 phương án xử lý tình huống cháy, nổ lớn có huy động nhiều lực lượng. Trong 04 năm, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tham gia và phối hợp với các lực lượng dập tắt được gần 10 nghìn vụ cháy (chiếm 73,1% số vụ cháy); lực lượng PCCC tại chỗ xử lý được trên 03 nghìn vụ cháy từ khi phát sinh.Mặc dù vậy, việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy ở một số cơ sở vẫn còn tính hình thức hoặc đối phó. Việc xây dựng, bố trí các điều kiện chữa cháy (giao thông, nguồn nước, phương tiện,...) chưa được quan tâm, chưa đáp ứng yêu cầu chữa cháy. Nhiềuvụ cháy do nhiều lý dokhông được dập tắt kịp thời đã phát triển thành cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng PCCC chưa thực sự chặt chẽ.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Giai đoạn 2014 - 2018, lực lượng chức năng đã tiến hành 357 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, kiểm tra an toàn PCCC trên 01 triệu 500 nghìn lượt, trong quá trình kiểm tra đã kịp thời phát hiện hàng triệu tồn tại, thiếu sót, ban hành 98.384 công văn kiến nghị. Các địa phương đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành đối với trên 15 nghìn lượt cơ sở. Đã điều tra đã làm rõ nguyên nhân 11.277 vụ cháy (đạt 85,76%); đã khởi tố điều tra, truy tố, xét xử hình sự 66 vụ án với 43 bị can; xử phạt hành chính trên 98 nghìn trường hợp vi phạm với số tiền 206 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 1.956 trường hợp, tạm đình chỉ hoạt động 2.720 trường hợp,…Tuy nhiên, số cuộc kiểm tra do lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chủ trì còn ít nên những tồn tại, thiếu sót mang tính cốt lõi vẫn chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm; việc tổ chức tự kiểm tra của người đứng đầu cơ sở chưa thường xuyên, chất lượng không cao. Các hành vi vi phạm các quy định về điều kiện an toàn PCCC được phát hiện còn ít so với thực tế; trong xử lý còn thiếu kiên quyết, đa số là dừng lại ở việc kiến nghị, hướng dẫn; thiếu cơ chế giám sát việc thi hành các quyết định xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm đã được phát hiện; nhiều vụ cháy không làm rõ được nguyên nhân do nhiều yếu tố khách quan nên không đề xuất được giải pháp PCCC phù hợp,….

Nguyễn Dư
Số lần đọc:307