Quốc hội thảo luận xử lý nợ xấu
Ngày: 08.06.2017
Sáng qua, ngày 7-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Qua thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết để xử lý nợ xấu; đồng tình xử lý tài sản bảo đảm quá hạn không nên chỉ giao cho các tổ chức tín dụng mà nên mở rộng đối tượng tham gia xử lý nợ xấu, thời gian thực hiện, đối tượng áp dụng… Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng cho ý kiến lần đầu và sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 4 sắp tới.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và dự án Luật thủy sản (sửa đổi)./.

 

 

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:166