Quốc hội thảo luậndự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Ngày: 28.11.2019
Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như:

Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật: Đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành Luật cùng với phạm vi điều chỉnh và tên gọi như dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị sửa đổi phạm vi điều chỉnh là hoạt động xây dựng để bao quát hơn, không chỉ riêng việc đầu tư xây dựng. Có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi, điều chỉnh những vấn đề mang tính cấp bách như thanh tra xây dựng do thanh tra xây dựng không còn được tổ chức ở cấp huyện đã gây ra nhiều hạn chế. Có ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong pháp luật về xây dựng,...

Về quy hoạch xây dựng: Một số ý kiến đề nghị quy hoạch xây dựng phải công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin và truyền thông; cần rà soát đảm bảo đồng bộ Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch,…để đảm bảo quy hoạch xây dựng thống nhất với các loại quy hoạch khác như hạ tầng, giao thông, điện, nước, chất thải, vùng nguyên vật liệu,…tránh quy hoạch treo, phải xem xét trách nhiệm của các cơ quan hữu quan khi để xảy ra quy hoạch treo; cần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong các khu quy hoạch chậm triển khai,…

Về phân loại và cấp công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng: Một số ý kiến đề nghị phân định rõ quy mô, tính chất xây dựng dự án. Có nhiều loại công trình trong 01 dự án, vậy việc đánh giá dự án thuộc nhóm nào cần phải quy định rõ. Dự án sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau thì cần có cơ chế quản lý phù hợp, phân định rõ để quản lý; đẩy mạnh việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, đẩy mạnh đầu tư tư nhân; quy định rõ trách nhiệm nhà đầu tư. Có ý kiến đề nghị việc phân cấp công trình rất quan trọng, vì vậy Chính phủ cần có giải trình làm rõ việc phân cấp này; cần phân định rõ các khái niệm và phân loại vốn đầu tư công, vốn nhà nước không bao gồm vốn đầu tư công.

Về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị: Một số ý kiến cho rằng Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đã quy định về các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở nhưng hiện nay không có trong Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai nên thực tế khó khăn khi triển khai, vì vậy đề nghị làm rõ khái niệm khu đô thị, quy định rõ diện tích khu đô thị trong Luật Xây dựng. Có ý kiến đề nghị làm rõ vị trí vai trò của Chủ đầu tư thứ cấp trong dự án phát triển đô thị. Có ý kiến không đồng tình về chủ đầu tư thứ cấp vì khi xảy ra sự cố người dân không biết dựa vào đâu.

Ngoài ra các đại biều còn tập trung thảo luận về: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Về giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; Về xây dựng công trình cấp bách: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Về quản lý năng lực hoạt động xây dựng; Về trách nhiệm quản lý nhà nước,...và một số nội dung khác mà đại biểu quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường, biểu quyết thông qua các  Nghị quyết: Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Sau đó Quốc hội họp phiên bế mạc, nội dung này được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:810