Quốc hội thông qua 6 dự án luật và thảo luận 3 dự án luật
Ngày: 17.06.2020
Thứ Tư, ngày 17/6/2020, buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Thoả thuận quốc tế.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Trước đó, buổi chiều 16/6/2020, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi). Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết, thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) với kết quả: Về Điều 4, quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên: có 445 đại biểu tán thành (bằng 92,13 % đại biểu có mặt biểu quyết); Về Điều 12, quy định về trách nhiệm đối với Tổ quốc: có 443 đại biểu tán thành (bằng 91,72 % đại biểu có mặt biểu quyết); Về toàn văn dự thảo Luật: có 441 đại biểu tán thành (bằng 91,30 % đại biểu có mặt biểu quyết).

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Sau đó, Quốc hội biểu quyết, thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án với kết quả: Về Điều 9, quy định về chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án: có 432 đại biểu  đại biểu tán thành (bằng 89,44% đại biểu có mặt biểu quyết); Về Điều 16, quy định về trình tự nhận, xử lý đơn kiện, đơn yêu cầu tại Toà án: có 432 đại biểu đại biểu tán thành (bằng 89,44% đại biểu có mặt biểu quyết); Về toàn văn dự thảo Luật: có 436 đại biểu tán thành (bằng 90,27% đại biểu có mặt biểu quyết).

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Qua thảo luận có 17 đại biểu phát biểu ý kiến; trong đó tập trung vào các nội dung: Việc thay thế phương thức quản lý dân cư thông qua Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bằng phương thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; điều kiện được đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương; quy định chuyển tiếp khi Luật có hiệu lực thi hành; cần làm rõ một số khái niệm nội hàm của một số nội dung được quy định trong Luật; tính khả thi, thời gian, sự bất cập của thời điểm thi hành Luật Cư trú; về địa điểm không được đăng ký thường trú, tạm trú mới; việc bổ sung trường hợp xóa đăng ký thường trú; các hành vi bị nghiêm cấm; các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú; trách nhiệm của công dân về cư trú; trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú…Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, nhìn chung, ý kiến của các ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Cư trú hiện hành, đồng thời tán thành với nhiều chính sách lớn trong dự án luật và nhiều nội dung của Báo cáo thẩm tra. Các ĐBQH đều hoan nghênh việc thay thế việc quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu bằng số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Đồng thời, các ĐBQH cũng đề nghị với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan liên quan cần rà soát thêm các khái niệm, thuật ngữ ở trong dự thảo luật để đảm bảo tính thống nhất và chính xác; yêu cầu phải chuẩn bị các điều kiện như việc cấp số định danh cá nhân, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... để bảo đảm luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Các ý kiến thảo luận của đại biểu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Cơ quan trình dự án và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự thảo Luật để UBTVQH báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Thanh Anh
Số lần đọc:326