Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày: 11.11.2020
Thứ Tư, ngày 11/11/2020, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng và thảo luận ở Đoàn về nội dung này; Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng; Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Sau đó,, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trước đó, ngày 10/11/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6, Đợt 2 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tham gia Đoàn Chủ tịch có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành phiên họp) và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục dành 0,5 ngày để chất vấn các thành viên Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trả lời các câu hỏi chất vấn liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có báo cáo giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm và trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn. Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn có 121 đại biểu Quốc hội chất vấn; 06 đại biểu chất vấn hai lần; có 41 đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó có 03 Phó Thủ tướng Chính phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo làm rõ, cụ thể thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trả lời trực tiếp chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, về cơ bản các câu hỏi của đại biểu Quốc hội đã được các thành viên Chính phủ, các vị Trưởng ngành trả lời, còn một số câu hỏi chưa được trả lời hoặc được phép trả lời bằng văn bản, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân trả lời, sớm gửi văn bản đến các đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát đến cùng những nội dung được cử tri và Nhân dân quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ, các vị Trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục. Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu, chưa làm rõ được trách nhiệm nên còn có ý kiến tranh luận, trao đổi lại.

Qua phiên chất vấn cho thấy, cơ bản việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đã được Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của Quốc hội, tạo sự chuyển biến, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao đã được thực hiện đạt hoặc vượt yêu cầu. Kết quả đó được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các bộ, ngành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thành các yêu cầu đã được Quốc hội đề ra, cũng như những giải pháp đã nêu tại phiên chất vấn hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp. Tinh thần chung của phiên chất vấn đó là “dân chủ - thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng”. Phiên chất vấn diễn ra ở thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ, là thời điểm cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid 19 và thiên tai, bão, lũ gây ra. Kết quả của phiên chất vấn sẽ là cầu nối giữa hai khóa Quốc hội, chuyển tải những nỗ lực trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ, ngành trong công tác chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát; thể hiện vai trò, chức năng của Quốc hội trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ khóa XIV, tạo động lực, khí thế mới để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời các thành viên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết đã ban hành, cùng các vấn đề nêu trên để dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở để Quốc hội khóa XV tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang thuộc tổ 12 gồm 4 Đoàn: Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Kiên Giang và Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ phó điều hành phiên thảo luận. Qua thảo luận có 6 đại biểu tham gia đóng góp ý kiến. Đại biểu Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, cơ bản nhất trí với bố cục dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu làn thứ XIII của Đảng, tại trang 7,  về hệ thống pháp luật, đại biểu đề nghị cần viết bao quát hơn thể hiên được tính thống nhất, đồng bộ…tại trang này có liệt kê một số thiết chế tư pháp nhưng  còn thiếu cơ quan thi hành án, đề nghị bổ sung thêm cơ quan này sau cơ quan điều tra. Đại biểu cho rằng trong báo cáo có tổng hợp ban hành 72 dự án luật là chưa đủ, khoản 75 dự án đã được ban hành , đề nghị nên rà soát lại. Tại trang 9, bổ sung thêm một đoạn “ Hệ thống pháp luật cơ bản hoàn thiện… chủ động hội nhập quốc tế”. Trang 10, đánh giá chính sách pháp luật còn thấp là chưa chính xác, đề nghị bỏ đoạn này. Trong 12 định hướng (trang 25-27) của Báo cáo chính trị, địng hướng 10 bổ sung 2 câu: “ Tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, ổn định của hệ thống pháp luật với chi phí thấp, bảo đảm nghiêm minh, hiệu quả. Trang 51 chưa thống nhất với định hướng ở trang 25 nên viết lại cho thống nhất. Trang 52, bổ sung nội dung cho phù hợp với với cách viết: Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, tổ chức sau đoạn “ tiếp tục xây dựng nền pháp luật Việt Nam. Trang 53 bổ sung thêm một nội dung mang tính định hướng, làm sao để có giải pháp thực hiện hiệu quả, tăng cường tính công khai, minh bạch trong thực hiện công vụ. Đại biểu Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thống nhất với báo cáo tổng kết dùng cụm từ “ xây dựng nhà nước pháp quyền, kiến tạo” , theo đại biểu, lần này Đảng đã đề cao bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa rõ hơn. Về xây dựng nền tư pháp Việt Nam, chuyên nghiêp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, mục tiêu rất cơ bản. Tuy nhiên đề nghị xây dựng nền tư pháp Việt Nam trong thời gian tới phải kế thừa Văn kiện Đại hội trước và phát triển thêm để thực hiện các cam kết quốc tế. Thuật ngữ các thiết chế tư pháp rất mới, đề nghị làm rõ nội hàm để sau nàu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ra các Nghị quyết chuyên đề để dễ thực hiện. Trong thiết chế, Tòa án phải là trung tâm của hoạt động tư pháp, các nguyên tắc này đã kế thừa Hiến pháp 2013, vấn đề đặt ra là phải tổ chức bộ máy Tòa án theo cấp xét xử, hiện nay chưa có Tòa án khu vực để đạt được mục tiêu này. Hiện nay, với sức cậnh tranh mạnh mẽ của quốc tế, pháp luật phải đáp ứng nhu cầu hội nhập, phải đổi mới quy trình lập pháp theo hướng rút ngắn thời gian, chất lượng cao mới có thể giải quyết nhanh được các tranh chấp quốc tế. Đại biểu Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, đồng tình các dự thảo Văn kiện, nhưng phản ánh về công tác phát triển Đảng và chất lượng đảng viên trong nhiệm kỳ qua, còn nhiều thiếu xót, nên số lượng vi phạm, bì truy tố nhiều cần xem xét, rà soát chặt chẽ hơn để bố trí nhân sự trong nhiệm kỳ tới.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:305