Quốc hội tiến hành phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4
Ngày: 17.11.2017
Ngày 16-11, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn. Trước phiên chất vấn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Qua 1.570 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, tiếp xúc cử tri của 63 Đoàn ĐBQH đã tổng hợp được 2.458 kiến nghị (KN). Các KN đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, các KN đã được trả lời (đạt 100%), cụ thể như sau:

Đối với Quốc hội, tiếp nhận 139 KN, chiếm 6,2% tổng số KN, các kiến nghị cử tri (KNCT) về các hoạt động của Quốc hội như: Nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát, chất vấn, chất lượng xây dựng luật, công tác điều hành kỳ họp,... Đối với Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, tiếp nhận 2.284 KN chiếm 92,9% tổng số KN, trong đó: Có 1.695 KN, chiếm 74,2%, được trả lời dưới hình thức cung cấp thông tin cho cử tri thuộc lĩnh vực: Lao động, việc làm, an sinh xã hội, giao thông vận tải, nông nghiệp, nông thôn, giáo dục và đào tạo,... Đối với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm về tham nhũng; giải pháp khắc phục tình trạng oan, sai,… đều được nghiên cứu và trả lời.

Phiên chất vấn diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 16 đến ngày 18-11), các Bộ trưởng trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Thủ tướng Chính phủ phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính: Về công tác quản lý thuế (giải quyết nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra; chống thất thu thuế, chuyển giá), hải quan đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững; giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn, hiệu quả.

Nội dung chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Về việc điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý; hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử; công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông; về hệ thống dịch vụ truyền thông, việc xã hội hóa các chương trình phát thanh, truyền hình; giải pháp kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội và định hướng thông tin, tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội.

Nội dung chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: Về giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, nhất là công tác xét xử về dân sự, hành chính, các vụ án tham nhũng; việc nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:171