Quốc hội tiếp tục chương trình xây dựng luật
Ngày: 24.05.2019
Thứ sáu, ngày 24-5, buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về hai dự án Luật trên.

Trước đó, sáng 23-5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung phiên họp. Qua thảo luận, có 18 đại biểu (ĐB) phát biếu ý kiến và 09 ĐB phát biểu tranh luận. Đa số ĐB nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời cho rằng việc ban hành luật sẽ góp phần phòng, chống tác hại của rượu, bia, bảo vệ sức khỏe của người dân và nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng rượu, bia.

Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm tính khả thi khi đưa luật vào áp dụng trong cuộc sống, các ĐB tập trung cho ý kiến về một số nội dung của dự thảo Luật, cụ thể: về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật; chính sách của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; các hành vi bị cấm; về quản lý quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu, bia; các biện pháp quản lý rượu thủ công; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; về kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc sử dụng rượu, bia; vấn đề thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; quy định về địa điểm không uống, không bán rượu, bia; điều kiện kinh doanh rượu; quy định về việc ghi nhãn trên bao bì rượu, bia; vấn đề phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu, bia nhập lậu…ĐB Trần Văn Huynh (ảnh), Chánh phối sư Cao đài Bạch Y, ĐBQH tỉnh góp ý khoản1, 2, 3 Điều 6 cần bổ sung phần trách nhiệm của các chủ thể trong công tác truyền thông, giáo dục về tác hại của rượu, bia, đồng thời có cơ sở để xử lý đối với các chủ thể không hoàn thành trách nhiệm của mình. Quy định quản lý việc khuyến mại rượu, bia dưới 15 độ cồn tại Điều 8 dự thảo quy định cá nhân, tổ chức không được dùng rượu, bia dưới 15 độ cồn làm giải thưởng khuyến mại... Quy định về điều kiện bán rượu, bia dưới 15 độ cồn trên internet tại Điều 13 của dự thảo phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế kinh doanh hiện nay. Tuy nhiên, việc quy định bắt buộc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là chưa phù hợp chưa bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp...

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, đa số ý kiến phát biểu của ĐB đều cơ bản nhất trí với báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nhiều ý kiến phát biểu rất trách nhiệm, thẳng thắn thể hiện mong muốn xây dựng đạo luật đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Các ý kiến phát biểu, tranh luận, thảo luận của ĐB cùng chung mục đích chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp tiếp thu, làm rõ thêm các ý kiến của DBQH để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, nghe: Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thư viện; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thư viện. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và dự án Luật Thư viện.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước: Qua thảo luận, đa số ĐB tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật. Bên cạnh đó, các ĐB tập trung cho ý kiến vào một số nội dung, cụ thể như sau: quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán; một số quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của kiểm toán nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ giám định tư pháp; thẩm quyền của kiểm toán nhà nước trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh kiểm toán nhà nước; thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Tổng Kiểm toán nhà nước; quyền truy cập dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng; quy định một số nội dung để tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán…

ĐB Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội (ảnh) nhất trí thông qua dự thảo luật kỳ này và cho biết thêm luật có 73 điều, kỳ này sửa 12 điều, các nội dung sửa liên quan đến quyền khiếu nại, thực hiện nội dung phòng chống tham nhũng, giám định tư pháp, xử phạt vi phạm hành chính, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trách nhiệm chồng chéo giữa Kiểm toán và Thanh tra, công tác công khai các kết luận kiểm toán...

ĐB Nguyễn Văn Luật Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH tỉnh đề nghị Giám định tư pháp tại 6b Điều 10 đề nghị bổ sung thêm pháp luật hình sự cho đày đủ; tại 6a Điều 11quy định là cần thiết. Tuy nhiên giao cho kiểm toán xác định các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng cần thể hiện rõ hơn vì nó liên quan đến giá trị chứng minh (chứng cứ); khoản 2, 4 Điều 14 liên quan đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cần làm rõ mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan; khoản 6 Điều 1 (điểm b, khoản 2 Điều 42 dự thảo luật) truy cập dữ liệu điện tử quốc gia là quá rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đề nghị cần xác định rõ dữ liệu liên quan đến hoạt động kiểm toán, làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia, quy định về bảo mật quốc gia để tránh lạm dụng; 6a Điều 11( khoản 4 Điều 14, khoản 1,2 Điều 71) thực hiện xử phật vi phạm hành chính cần cân nhắc thêm vì quy định này thoát ly luật xử phạt vi phạm hành chính để bảo đảnh tính thống nhất của pháp luật...  

Đối với dự án Luật Thư viện: Qua thảo luận, các ĐB tập trung cho ý kiến về một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật, như: chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện; phân loại thư viện và một số loại hình thư viện (gồm Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện công cộng, Thư viện thuộc cơ sở giáo dục, Thư viện chuyên ngành, Thư viện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp); vấn đề cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện; quy định về liên thông thư viện; xây dựng thư viện số; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện; xếp hạng thư viện…

ĐB Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, ĐBQH tỉnh (ảnh) thống nhật sự cần thiết ban hành luật; tại khoản 8 Điều 24, khoản 2 Điều 44 quy định "hàng năm" cho thống nhất; khoản 3 Điều 24 liệt kê chưa đầy đủ, chưa chú ý đến lứa tuổi, năng lực đọc; Điều 27, điểm c, khoản 1 Điều 28 chỉ nêu vai trò hỗ trợ chưa xác định là môi trường nuôi dưỡng các tiềm năng sáng tạo; khoản 4 Điều 48 các tiêu chuẩn chưa rõ, cẫn xác định mô hình cơ quan chủ quản để phát triển văn hóa đọc trong sự nghiệp học tập suốt đời.

ĐB Nguyễn Văn Luật, tại Điều 8, 10, 11 chương 8 cần rà soát để bảo đảm tính thống nhất. Cách thể hiện Điều 10 vad Điều 11 có độ "vênh" vì phải thực hiện theo Luật Doanh nghiệp. Điều 11 nên tách ra 2 nội dung, cơ quan có quyền thành lập thì có quyền tách, hợp nhất hoặc giải thể.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:97