Quốc hội tiếp tục thông qua 2 dự án luật, 2 nghị quyết và thảo luận 2 dự án luật
Ngày: 19.06.2020
Trước đó, thứ Năm, ngày 18/6/2020 buổi sáng, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10, đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau: Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu, kết quả như sau: có 459 đại biểu tán thành (bằng 95,03%); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kết quả có 449 đại biểu tán thành (bằng 92,96%). Cũng trong buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Qua thảo luận đã có 19 đại biểu phát biểu ý kiến và 9 đại biểu tranh luận. Các ý kiến thảo luận tập trung về các nội dung sau: về bổ sung biện pháp ngừng cấp dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm là biện pháp ngăn chặn hay là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và người từ đủ 18 tuổi trở lên; về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; về thủ tục, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; về thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; về tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật; về việc ra quyết định xử phạt, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính…Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực của đời sống KT-XH, đồng thời liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân nên luôn nhận được sự quan tâm của các ĐBQH, cử tri, dư luận xã hội. Các ý kiến của ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật. Tuy nhiên, dự thảo luật được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu nên các ĐBQH đã có nhiều ý kiến khác nhau như:  Về việc bổ sung biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm;  Về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy;  Về mức phạt tiền tối đa; Về thủ tục xử phạt và thi hành cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính...Các ý kiến thảo luận của đại biểu sẽ được UBTVQH chỉ đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Cơ quan trình dự án Luật và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật để UBTVQH báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết sau: Nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 có 456 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,41%). Cũng trong buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Qua thảo luận đã có 17 đại biểu phát biểu ý kiến và 06 đại biểu tranh luận. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về một số vấn đề về bảo vệ các thành phần môi trường; về chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; về đánh giá tác động môi trường; về giấy phép môi trường và tích hợp giấy phép về môi trường; về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn; yêu cầu bảo vệ môi trường trong một số lĩnh vực; quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác; ứng phó biến đổi khí hậu; quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường; quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về môi trường;…Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, tại phiên họp, các ý kiến thảo luận của đại biểu sẽ được UBTVQH chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Cơ quan trình dự án Luật và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật để UBTVQH báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:318