Quối hội thảo luận về Luật Tố cáo (sửa đổi)
Ngày: 09.11.2017
Ngày 08-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), sau đó Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, làm Tổ trưởng Tổ 19 chủ trì phiên thảo luận gồm 04 tỉnh: Hải Dương; Hà Tĩnh; Khánh Hòa và Kiên Giang.

Đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: Về khái niệm “tố cáo” (Khoản 1 Điều 2), đa số ý kiến đại biểu tán thành với việc sửa đổi giải thích về tố cáo như thể hiện tại Khoản 1, Điều 2 của dự thảo Luật theo hướng nêu rõ đây là việc của cá nhân và xác định cụ thể 02 loại tố cáo là tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, quy định như vậy là đã mở rộng phạm vi tố cáo, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và thực tiễn giải quyết tố cáo hiện nay.

Về hình thức tố cáo (Điều 19), đa số ý kiến đại biểu đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định tố cáo có thể thực hiện bằng đơn và các hình thức khác như: Thư điện tử, fax, điện thoại mà các luật khác đã quy định, quy định như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân thực hiện quyền Hiến định và cũng thống nhất với quy định của một số luật hiện hành như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Bộ luật Tố tụng hình sự đều có quy định về việc tiếp nhận tố cáo, tố giác, tin báo tội phạm qua điện thoại, qua mạng thông tin điện tử hoặc phương tiện thông tin khác; có ý kiến tán thành với dự thảo Luật quy định về 02 hình thức tố cáo như Luật hiện hành để hạn chế tình trạng gia tăng số lượng tố cáo, gây phức tạp trong công tác tiếp nhận, xử lý ban đầu.

Về “điểm dừng” trong giải quyết tố cáo (các Điều 13, 20 và 36): Nhiều ý kiến nhất trí với việc bổ sung quy định điểm dừng trong giải quyết tố cáo, nhằm khắc phục tình trạng tố cáo đã được các cơ quan, người có thẩm quyền cao nhất theo quy định của pháp luật giải quyết nhưng người tố cáo vẫn tiếp tục tố cáo kéo dài, do đó, trong Luật cần quy định rõ tố cáo đã được các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật giải quyết, đã có kết luận cuối cùng và có thể được công bố công khai trên cơ sở dữ liệu chung về khiếu nại, tố cáo thì sẽ không thụ lý xem xét nữa, một số ý kiến đề nghị không bổ sung nội dung này bởi nếu chỉ giới hạn việc giải quyết tố cáo ở hai cấp như dự thảo Luật thì dễ dẫn đến nguy cơ bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi phạm. Ngoài ra, đại biểu thảo luận về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; người bị tố cáo; thời hiệu tố cáo; rút tố cáo và bảo vệ người tố cáo,...

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở Tổ về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao./.

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:156