QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP
Ngày: 25.03.2021
Thứ Năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021, Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận thấy, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức của nhiệm kỳ 2016-2021 nhưng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ. Nhìn chung kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Toà án nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, về cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu trong các Nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện; góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Sau đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nhận thấy: Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự cố gắng, nỗ lực, Kiểm toán nhà nước đã từng bước khẳng định vị thế là cơ quan kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công do Quốc hội thành lập, là công cụ của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá trong Báo cáo của Kiểm toán nhà nước, Báo cáo đã thể hiện tương đối đầy đủ kết quả đạt được trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ khi thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia đến tháng 3 năm 2021.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia tiến hành 04 phiên họp; tích cực, chủ động phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương, kịp thời triển khai các công việc chuẩn bị, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Xác định công tác ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng bầu cử quốc gia đã sớm triển khai việc lập kế hoạch phân công cơ quan chịu trách nhiệm ban hành các văn bản liên quan phục vụ cuộc bầu cử. Tính đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan hữu quan đã hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn về bầu cử.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử và phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử,… Sau Hội nghị toàn quốc, các địa phương đã khẩn trương tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử tại địa phương mình để quán triệt Chỉ thị và các văn bản do Trung ương và địa phương ban hành. Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức 02 hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử và tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử trong toàn hệ thống Mặt trận. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên chủ chốt của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác tuyên truyền, giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác bầu cử; tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên là nữ. Nhìn chung, các cơ quan hữu quan đã khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan phụ trách bầu cử các cấp và các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện.

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:291