Rạch Giá cần phấn đấu để trở thành thành phố “Xanh - sạch - đẹp”
Ngày: 20.12.2016
Chiều 29/7, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành tái giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại UBND thành phố Rạch Giá. Theo địa phương này cho biết, công tác tuyên truyền thời gian qua được quan tâm, với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới, Giờ trái đất, Ngày môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh...đã thu hút 3.325 lượt người tham gia, tạo phong trào sôi nổi, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường....

Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại được quan tâm thực hiện. Đại biểu Trương Thái Hiền, trong 93 cơ sở , xử phạt 13 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt với số tiền là 77 triệu đồng, qua đó kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nhằm hạn chế phát sinh các điểm nóng về môi trường. Cần làm rõ hơn số cơ sở vi phạm phải bị xử phạt và số cơ sở còn lại có vi phạm không?.

 

Đối với công ty TNHH Kiên Long vi phạm xả nước thải vượt tiêu chuẩn đã bị xử phạt hành chính với số tiền trên 25 triệu đồng đến nay công ty này đã khắc phục xong chưa? Từ 2011 đến nay đã cấp 208 Thông báo chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và 87 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo đúng quy định của pháp luật; kinh phí 1% trong tổng chi ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, cần làm rõ hơn.

 

Đại biểu Lâm Lệ Hà đặt câu hỏi, cần báo cáo thêm kiến nghị của Đoàn về xử lý nước thải tập trung ở khu lấn biển kết quả đến đâu?; việc xử lý ô nhiễm ở kinh Vàm Trư...

 

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé nhắc lại 3 kiến nghị lớn, về công tác tuyên truyền chỉ mới có bề rộng, cần nêu rõ giải pháp tạo sự chuyển biến trong nhận thức của doanh nhiệp, người dân; khắc phục ô nhiễm nguồn nước ở khu lấn biển, kênh Điều Hành, cống Rạch Mẽo; ngoài công ty Kiên Long mà đoàn đề nghị, báo cáo có đề cập việc xử phạt, nhưng mức xử phạt này không đủ sức răn đe và trên địa bàn còn doanh nghiệp nào tương tự không?

 

Giải trình các vấn đề đặt ra, một số đại biểu cho rằng, công tác tuyên truyền trên Đài truyền thanh thành phố Rạch Giá được tăng cường do có văn bản chỉ đạo của cấp uỷ, UBND thành phố, số lượng tin bài hàng tuần về công tác này khá nhiều...

 

Phòng Tài nguyên - Môi trường giải trình rõ hơn về 93 cơ sở, việc xử phạt 13 cơ sở, xử phạt Công ty Kiên Hùng, về giải quyết 35 đơn khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực môi trường được người dân đồng tình.

 

Phòng Tài chính- Kế hoạch nói rõ, 1% tổng chi ngân sách trên địa bàn hơn 43 tỷ đồng, trong khi nhu cầu cần khoảng 70 tỷ đồng, không cân đối đủ chi, do thành phố là trung tâm mà bố trí như cấp huyện là không đủ, hụt chi khoảng 28 tỷ đồng so với nhu cầu năm 2014, do đó, đề nghị tăng lên 2 % nguồn chi ngân sách mới đáp ứng đủ.

 

Ông Nguyễn Anh Niên (ảnh)- Phó chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá đã giải trình làm rõ hơn về công tác tuyên truyền được tăng cường; kênh Vàm Trư mới xử lý tạm thời, còn kênh Rạch Mẽo thì sẽ được xử lý căn cơ hơn từ nguồn vốn ODA. Việc xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất kinh doanh sẽ tính toán từng khu vực...

 

Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận các kết quả về công tác bảo vệ môi trường của thành phố, công tác này được thực hiện từ văn bản chỉ đạo của cấp uỷ, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, có sự chuyển biến trong nhận thức của người dân; công tác chỉ đạo, xử lý kịp thời các vi phạm nên hạn chế được các điểm nóng. Bên cạnh đó còn phối hợp với các ngành xử lý các doanh nghiệp vi phạm trên địa bàn...

 

Tuy nhiên, hạn chế của thành phố đó là, công tác tuyên truyền vẫn còn thiếu chiều sâu, tình trạng  vi phạm  ô nhiễm môi trường ở đây vẫn còn xảy ra; việc phân loại rác tại nguồn được thực hiện trong một thời gian đã có ý nghĩa lớn, nhưng đến nay không tiếp tục thực hiện....

 

Vì vậy, đề nghị lãnh đạo thành phố Rạch Giá, trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp đến người dân; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở cố tình vi phạm; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiên quyết đóng cửa các doanh nghiệp bị xử phạt vẫn tiếp tục vi phạm; vận động nhân dân tích cực tham gia cải tạo kênh Rạch Mẽo để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA.

 

Ghi nhận các kiến nghị của thành phố, đoàn sẽ xem xét, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền, giúp thành phố tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ để xứng đáng là thành phố loại II, thành phố “Xanh - sạch – đẹp”.

Thanh Anh
Số lần đọc:236