Sẽ có phần mềm quản lý kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo
Ngày: 18.12.2017
Hôm nay, 18.12.2017, tại thành phố Cần Thơ, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 tổ chức hội nghị công dân nguyện 2017. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thanh Hải (giữa), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện, ông Đỗ Văn Đương, Phó Ban Dân nguyện; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(MTTQVN), một số tỉnh phía nam; đại diện lãnh đạo các Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND), lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND….từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trở vào, đây cũng là hội nghị thứ ba, sau hội nghị các tỉnh phía Bắc, Miền Trung và Tây nguyên.

Hội nghị cũng được nghe đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ phát biểu chào mừng; nghe dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 về tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội; các tham luận của các đại biểu về thực trạng, giải pháp tổ chức tiếp xúc cử tri(TXCT); vai trò của MTTQVN với việc TXCT; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 228, 697 và 759; nghe giới thiệu tổng quan phần mềm tin học ứng dụng trong xử lý đơn, thư và kiến nghị, phản ánh của cử tri; việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Tư pháp; tiếp công dân, xử lý đơn thư theo Nghị quyết 759; tăng cường vai trò của Ban dân nguyện trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân trong bối cảnh thực hiện Hiến pháp năm 2013; tình hình an ninh trật tự liên quan đến giải quyết khiếu kiện đồng người của các tỉnh phía nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; công tác tham mưu, phục vụ tiếp công dân; tổng hợp ý kiến cử tri…Hội nghị kiểm điểm công tác dân nguyện năm 2017 gắn với tổng kết các Nghị quyết 525 về tiếp xúc cử tri, 228 về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và Nghị quyết 759 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp công dân của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điểm bất cập trong các nghị quyết để công tác dân nguyện thật sự hiệu quả trong thời gian tới.

Thanh Anh
Số lần đọc:614